شيعه ځواب ورکوي


bullet

سريزه

bullet

و عترتی * صحيح دے که * و سنتی*

bullet

د شيعه مطلب څه دے؟

bullet

ولې علي د پيغمبر وصي، خليفه او ځاې ناستے دے؟

bullet

امامان څوک دي؟

bullet

ولې پر محمد (ص) د درود په وخت د هغه حضرت په آل

bullet

ولې خپلو امامانو ته معصوم وايئ؟

bullet

ولې په بانګ کې اشهد ان علی ولی الله وايئ

bullet

مهدی آل محمد څوک دے

bullet

که شيعه په حقه دي نو ولې په اقليت کې (لږ) دي

bullet

رجعت څه څيز دے او ولې پرې عقيده لرئ؟

bullet

شفاعت چې تاسو پرې عقيده لرئ څه ته وايي؟

bullet

ايا له حقيقي شفيعانو د شفاعت غوښتل شرک دے؟

bullet

آيا بې له خدايه له بل چا مرسته غوښتل شرک دے؟

bullet

ايا د نورو بلل د هغوي عبادت او شرک معنا لري؟

bullet

بداء څه څيز دے او تاسو پرې ولې عقيده لرئ؟

bullet

آيا شيعه د قران تحريف عقيده لري؟

bullet

د اصحابو په هکله د شيعه و نظر څه دے؟

bullet

د متعې مطلب څه دے او ولې شيعه متعه وادۀ حلال ګڼي

bullet

شېعه ولي په خاوره (سجده ګاه) سجده کوي؟

bullet

ولي شيعه د زيارت کولو په وخت د زيارت دروازې  ښکلوي

bullet

ايا د اسلام له نظره دين له سياسته جدا نه دي؟

bullet

ولې شيعه،امام حسن او امام حسين ته د رسول الله بچې وايي؟

bullet

ولې شيعه خلافت تنصيصي (په نص سره) ګڼي؟

bullet

آيا بې له خدايه د بل چا قسم خوړل شرک دے؟

bullet

آيا د خداي تعالیٰ په وليانو پورې توسل کول شرک دے

bullet

آيا د خداي د وليانو د کليزې لمانځل بدعت يا شرک دے؟

bullet

ولې شيعه پينځه لمونځونه په دريو وختونو کښې کوي؟

bullet

د شيعه فقهې منابع (سرچينې) کومې دي؟

bullet

آيا ابوطالب په ايمان سره له دنيا لاړ

bullet

آيا د شيعه و له نظره جبرائيل د رسالت په رسولو کښې خيانت

bullet

د تقيې معيار څه دے؟

bullet

د ايران د اسلامي جمهوريت په اساسي قانون  جعفري مذهب

bullet

آيا شيعه د وتر لمونځ واجب ګڼي؟

bullet

آيا د خداي د وليانو په غيبي قدرت عقيده شرک دے؟

bullet

ولې د امام مقام د رسالت تر مقامه لوړ دے؟

bullet

له شرکه د توحيد د پيژندلو معيارڅه دے؟


د کتاب نوم: شيعه ځواب ورکوي

ليکوال: سيد رضا حسيني نسب

ژباړونکے: عبد الرحيم دراني

کمپوز او تصحيح:سرفرازعلي مهدي

د چاپ کال: 2007 م

شمير: 2000 ټوکه

خپرونکې اداره: موسسه امام علي(ع)

د کتاب بيه: 200 روپيه

index books