AKAA-IDU IMAAMIYA


   

bullet

Ceribaa

bullet

Gafe bko filana pebila

bullet

Gfe bkofl pe bila

bullet

pebila

bullet

Bonda fÉlÉ

bullet

Bonda Filana

bullet

Bonda Sabana

bullet

Bonda Naanina

bullet

Bonda Duuruna

bullet

Gafe in lasili Nafamaw


Kitaabu T:         Akaa-idu Imaamiya

Alimaami Ce tanni Fila ka dusukunnasiri fenw

Wlfubaga:     Muhamadu Rida Muzafari

Bayalamabaga:     Ibirahima samake

Cerinbaga :         cakeda Imaamu Ali

Bko Fl:         1422

Gilanyr╔:           Sitaĺare

Bko hake:          3000

 

index