KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU

HADITHI YA SHUKA


 

 

bullet

DIBAJI

bullet

QURAN TUKUFU

bullet

AHLUL BAIT

bullet

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu.

bullet

DUA

 


JINA LA KITABU:                   HADITHI YA SHUKA

MTARJUMI:                             SALIM NG’ANG’A MWEGA

WAENEZAJI:                             MUASSATUL IMAM ALI (A.S.)

MWAKA WA CHAPA:           2000/1420

KOPI:                                         3000

index books