back page

QURAN TUKUFU

next page

 

Quran tukufu ndio chemchemi ya misingi na mafunzo ya kiislamu na uthibitisho wa kuwa kwake Kitabu cha Allah (ambacho ni muujiza) na pia ni uthibitisho wa utume wa Mtume Mtukufu wa uislamu. Quran tukufu ni neno la Allah, lililofunuliwa kwa Mtukufu Mtume(s.awa.) na kwa kupitia kwake liliwafikia wanadamu. Quran tukufu inawapa wanadamu ujuzi wa kielimu na kivitendo, ambao kwa kuutumia ipasavyo, binadamu anaweza kufanikiwa kuchuma mema, amani na mafanikio humu duniani na huko akhera. Lengo hasa la Quran tukufu ni kuwaongoza wanadamu ili kupata maendeleo na mafanikio.

Inawapa wanadamu elimu kwa njia nzuri, nyepesi na ya dhahiri, kuhusiana na itikadi zilizo sahihi, tabia njema na matendo mema ambayo ni muhimu sana katika maisha ya kila mmoja, na vile vile katika maisha ya jamii.

Allah (S.B.) amesema katika Quran tukufu.

((ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء و هدىً و رحمة و بشرى للمسلمين))

“Na tumekuteremshia Kitabu hiki kielezacho kila kitu na ambacho ni uongofu na rehma na khabari za furaha kwa wanaojisalimisha (kwa Mwenyezi Mungu) waislamu” (AN NAHL: 89)

 

 

index