back

คำถามที่ ๖ : ทำไมจึงถือว่าบรรดาอิมามเป็นผู้บริสุทธิ์ (มะอฺซูม)

next

คำถามที่ ๖ : ทำไมจึงถือว่าบรรดาอิมามเป็นผู้บริสุทธิ์ (มะอฺซูม)

คำตอบ : การเชื่อว่าบรรดาอิมามทั้งหมดซึ่งเป็นลูกหลานของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เป็นผู้บริสุทธิ์ (มะอฺซูม) นั้น มีเหตุผลมากมาย แต่ ณ ที่นี้จะขอกล่าวเป็นสังเขปเพียงเหตุผลเดียว

จากการรายงานทั้งชีอะฮฺ และซุนียฺว่า ในช่วงบั้นปลายสุดท้ายแห่งชีวิตอันจำเริญของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวสั่งเสียว่า

اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي و أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض

ฉันได้ฝากสิ่งหนักสองสิ่งไว้ในหมู่พวกท่านได้แก่ คัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ และอะฮฺลุลบัยตฺของฉัน ทั้งสองจะไม่มีวันแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด จนกว่าทั้งสองจะย้อนคืนสู่ฉัน ณ สระน้ำ [1]

ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาคือ ไม่เป็นที่สงสัยว่าอัล-กุรอานนั้นปราศจากความผิดพลาด และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะถูกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเมื่อผู้ประทานอัล-กุรอานคือพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) ผู้นำมาคือท่านญิบรออีล และผู้รับคือท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) และความบริสุทธิ์ของทั้งสามพระองค์นั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดดุจดังแสงพระอาทิตย์ตอนกลางวัน บรรดามุสลิมทั้งหลายต่างยอมรับว่าการรับวะฮียฺของท่านศาสดา การปกป้อง และการเผยแผ่นั้นสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความผิดพลาด ดังนั้นเมื่ออัล-กุรอานมีความบริสุทธิ์ ถูกต้อง และมีความมันคงเช่นนั้น อะฮฺลุลบัยตฺของท่านศาสดาก็เช่นกันมีความบริสุทธิ์และปราศจากความผิดพลาด เนื่องจากว่า  ฮะดีซดังกล่าวท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้แนะนำว่าอะฮฺลุลบัยตฺคือผู้ชี้นำ ประชาชาติ และอยู่ในฐานะเดียวกับอัล-กุรอาน และด้วยกฎดังกล่าวนั้นเองทั้งสอง (อัล-กุรอานและอะฮฺลุลบัยตฺ) จึงมีความบริสุทธิ์เหมือนกัน

อีกเหตุผลหนึ่ง ยังไม่พบว่ามีบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นมะอฺซูมได้ถูกนำไปเทียบชั้นกับอัล-กุรอาน เหตุผลที่แสดงไว้อย่างชัดเจนที่สุดว่าบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺเป็นผู้บริสุทธิ์คือ คำพูดของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ที่กล่าวว่า

لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض

ทั้งสองจะไม่มีวันแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด จนกว่าทั้งสองจะย้อนคืนสู่ฉัน ณ สระน้ำ

ถ้าหากบรรดาอหฺบัยตฺ ไม่ปลอดภัยจากความผิดพลาดหรือได้ล่วงไปทำบาป พวกเขาต้องแยกทางจากอัล-กุรอาน คัมภีร์ที่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน แต่สิ่งนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้ย้ำเน้นและกล่าวว่าไม่มีทางเป็นเช่นนั้นอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามเป็นที่แน่นอนว่าจุดประสงค์ของอะฮฺลุลบัยตฺตามคำกล่าวของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ไม่ได้หมายรวมไปถึงลูกหลานทั้งหมดของท่าน เพราะทั้งหมดนั้นไม่ได้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินทุกคน

ฉะนั้นจึงเหลือกลุ่มลูกหลานที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ ที่ได้รับเกียรติยศและฐานันดรอันสูงส่งนี้ ซึ่งได้แก่บรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) ที่ตลอดหน้าประวัติศาสตร์คือผู้ทำการพิทักษ์รักษาซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)  อัล-กุรอานและอิสลามศาสนาที่บริสุทธิ์เพื่อประชาชาติมุสลิมมาจนถึงทุกวันนี้

 

 

 

 

 [1] มุซตัดร็อกฮากิม ญุซที่ ๓ หน้าที่ ๑๔๘, อัซ-เซาะวาอิกุล มุฮฺเราะเกาะฮฺ  บาบที่ ๑๑ หน้าที่ ๑๔๙, และรูปประโยคที่ใกล้เคียงกันในหนังสือ กันซุลอุมาล ญุซที่ ๑ บาบ อัล-อิอฺติซามบินกิตาบ วัซซุนนะฮฺ หน้าที่ ๔๔, มุซนัดอะฮฺมัด ญุซที่ ๕ หน้าที่ ๑๘๒, ๑๘๙ และในตำราเล่มอื่น ๆ

 

index