په‏ند و چيروٌكه  ئايينى‏يه‏كان له ميٌژوودا  به‏رگى يه‏كه‏م‏

 

 

 

bullet

پيٌشه‏كى ووتارى چيروٌكه‏كان‏

bullet

به‏شى يه‏كه‏م: پيٌغه‏مبه‏رانى خوايى‏ پيٌغه‏مبه‏ران  و  ميلله‏تانى رابردوو

bullet

به‏شى دووه‏م‏: هاوچه‏رخه‏كانى ئيمامه‏كان‏ نوكته‏كان و بيٌژه‏كان

bullet

به‏شى سىٌ‏يه‏م‏: چوارده ده‏رياى رووناك‏

 

 

 

 

 


 ناسنامه:              قصصُ من بحار الانوار.

 ناوى كتيٌب:          چيروٌكه ئايينى‏يه‏كان.

 ئاماده‏كردن:         مه‏حمود ناسرى.

 پاچثان:               داوود قه‏ره‏ولوسى.

 بلاٌوكه‏ره‏وه:        دامه‏زراوه‏ى ئيمام عه‏لى‏عليه السلام.

 چاپ:                 يه‏كه‏م، سالٌى 2003.

index books