back

 Bøn (namaz) og illustrationer

next

 

 

 Bøn (namaz) og illustrationer

 

De fem wajib daglige bønner

Tahbih (Rosenkrans), Dua’ hifzo iman, Ziarat

Ziarat af de 14 ma’sum og martyrerne fra Kerbala’ (fred være med dem)

Tasbih efter hver bøn

Namaz-i-Ayat

Namaz-i-Shab

Namaz-i-Jamat

 

 

 

 

 

 

”Bøn er religionens og troens hjerte, men hvordan skal vi bede? Hvilke ord skal føre vores elendige uvidende hjerters længsler til den Alvidende? Den Inspirerede lærte os bøn, som sammenfatter vores tro, vores håb og vores higen efter vigtige ting. Vi tænker på hengivelse til Guds navn og Hans natur, vi lovpriser Ham for Hans skabninger og Hans kærlige pleje. Vi husker realiteterne, sete og usete. Vi tilbeder Ham og beder om Hans vejledning og vi kan kende den rette vej fra den uærlige ved hjælp af Hans nådes lys, som oplyser de fromme.”

 

Namaz

På arabisk kaldes bøn ’as-salât’ og på urdu og persisk kaldes det ’namaz’.

Bønnen er en af troens søjler, et middel til at opnå Guds nærhed, udtrykke sin adlydelse af Ham, takke Ham for Hans uendelige nåde, en efterligningen af den hellig profet og imamernes eksempler, den stærke forbindelse med Gud, det konstante middel til at søge og modtage Hans vejledning og hjælp til at undgå synder og overtrædelser. Bøn er den eneste måde hvorpå den tro, som bor i hjertet kan synliggøres i vores handlinger, og derved sikre adgang til evig glæde i livet såvel som efter døden.

Det er således pålagt enhver voksen mand og kvinde med et forstandigt sind, som tror på den Ene Sande Gud og Hans sendebud Muhammad og adlyder de 12 ufejlbarlige imamer, som er guddommeligt udpeget for hele menneskeheden, at opretholde de wajib (obligatoriske) bønner støt og regelmæssigt, i sundhed og sygdom, hjemme og på rejse indtil døden indtræder og tager os til Dommens sæde og genopstandelsesdagen.

 

DE WAJIB (OBLIGATORISKE) BØNNER:

1.      De fem daglige bønner

2.      Namaz-e-Ayat

3.      Namaz-e-Mayyat

4.      Namaz-e-Tawaf

5.      Namaz-e-Ahad

6.      Namaz-e-Nazar

7.      Namaz-e-Kasam

8.      Namaz-e-Juma’

9.      Namaz-e-Istejara

10.  Namaz-e-Qaza

11.  Namaz-e-Ethiyat

 

Anledningerne for namaz  nummer 2-11 er følgende:

2.    Bønner som reciteres når Guds handlinger, såsom jordskælv, formørkelser, hvirvelstorme osv. finder sted.

3.            En bøn der bedes for den døde ved begravelsen.

4.            En bøn der bedes når man går rundt om ka’baen under Hajj.

5.            En bøn en person har sværget at ville bede.

6.            En bøn der foretages for at opnå opfyldelse af et bestemt ønske. 

7.    Bønner der bedes når en person har svoret en ed.

8.    Bønnen ved fredagsforsamlingen.

9.    Bønner en person har påtaget sig at bede på en afdøds vegne, som han eller hun har undladt i sin levetid.

10.                        Bønner undladt af forældrene i deres levetid, som er obligatoriske for den ældste datter eller søn.

11.                        Bønner som skal udføres, når en vis tvivl opstår i de dagligdags bønner.

 

De fem wajib daglige bønner.

Morgenbønnen (Fajr): 2 rakat.

Fajr starter ved Subhe Sâdiq (dvs. en time og 20 min. før solopgang) og ender ved solopgang.  Mindst en rakat skal være tilendebragt før solopgang, ellers bliver namaz Qaza.

 

Middagsbønnen (Duhr): 4 rakat.

Duhr starter ved Zawâl (starten på solens aftagen fra det tydelige middag) og ender før solnedgang, når der lige er tid nok til Asr bønnens 4 rakat.

 

Eftermiddagsbønnen (Asr): 4 rakat.

Asr starter lige efter Duhr er afsluttet og ender lige før solnedgang.

 

Solnedgangsbønnen (maghrib):  3 rakat.

Maghrib starter 8-15 min. efter solnedgang og ender før midnat, så der lige er tid nok til 4 rakat i Isha-bønnen.

 

Aftenbønnen (isha): 4 rakat.

Isha begynder så snart maghrib er bedt og ender ved midnat.

WAJIB betyder: de religiøse retningsliniers udførelse som man belønnes for og hvis nægtelse er en synd.

SUNNAT betyder: sådanne anbefalinger hvis udførelse man belønnes for, men hvis udeladelse ikke er strafbar.

Alle de førnævnte wajib bønner svarer til 17 rakat. Dette betyder at det forventes af selv den travleste person at afsætte 15 min. af sin værdifulde tid hver 24. time, til den vigtige pligt at have forbindelse til sin Herre, Skaberen og Opretholderen. Ikke en krævende befaling på nogen måde.

 

Nawafil bønnerne.

Disse bønner er ikke obligatoriske, men er meget anbefalede og er som følger:

Nawafil Fajr – førend Fajr wajib namaz. 2 rakat.

Nawafil Duhr – førend Duhr wajib namaz. 8 rakat

Nawafil Asr – førend Asr wajib namaz. 8 rakat.

Nawafil Maghrib – førend Maghrib wajib namaz. 4 rakat.

Nawafil Isha – efter Isha wajib namaz. Denne udføres udelukkende i en siddende stilling. 2 rakat.

 

Qasar bønnerne.

Når man rejser eller er væk fra hjemmet mindre end ti dage, forkortes wajib bønnerne. Den rejsende kræves at bede:

2 rakat for Fajr bønnen.

2 rakat for Duhr bønnen.

2 rakat for Asr bønnen.

3 rakat for Maghrib bønnen.

2 rakat for Isha bønnen.

 

Dette er en bevilling udelukkende givet til rejsende når tilbagerejsen er over 44 kilometer  (27 ½ miles) og det er ikke tilladt for dem at overskride grænsen på 10 dage.

Det foretrækkes at bede sin bøn på det tidligste tidspunkt i stedet for at vente indtil sidste minut.

 

Renselse før bøn.

Før man begynder at bede, skal den troende være sikker på at hans krop og klæder, samt stedet man beder på, er rene. Derefter skal man foretage den nødvendige renselse på en af de tre følgende måder: Ghusl (bad), Wudu (afvaskning) eller tayammum (renselse ved  hjælp af sand, hvis vand ikke er tilgængeligt eller kan være skadeligt).

 

Ghusl (Bad)

Ghusl er wajib under de følgende omstændigheder:

1.    Janabat –dvs.  udsendelse af sædvædske eller samleje.

2.    Haiz- dvs. den normale månedlige menstruationsperiode. Mindst tre dage og højst 10 dage. Alt udover denne periode er ikke Haiz. Under Haiz er kvinder ikke tilladte at bede namaz.

3.    Istehaza – dvs. afgivelse af menstruationsblod i en periode længere end 10 dage eller den normale periode for det enkelte individ.

Istehaza kan være: Kalîla (i små mængder), Mutawassita (større mængder) eller Kathîra (store mængder).

Afgivelsen af Istehaza er normalt ikke så mørk i farven og ikke så tyk som Haiz blod. I tilfælde af Istehaza kalîla, gennemvæder det ikke vattet igen og igen. Derfor er det kun nødvendigt at skifte hygiejnebindet og det er ikke nødvendigt at foretage Ghusl.

I tilfælde af mutawassita er afgivelsen af blod nok til at gennemvæde vattet. I dette tilfælde skal Ghusl foretages om morgenen og hygiejnebindet skal skiftes og Wudu foretages før hver bøn.

I tilfælde af Istehaza Kathîra er afgivelsen af blod så stor at det bløder igennem hygiejnebindet fuldstændigt. I dette tilfælde skal Ghusl foretages før hver bøn ellers er bønnen ugyldig.

4.    Nifas – afgivelse af blod efter fødsel. Ghusl er wajib efter Nifas på samme måde som ved Haiz.

5.    Ghusl-i-Mayyat – badning af en død krop. Der et wajib-kifai for alle muslimer. Mænd må kun bade mandekroppe og kvinder kun kvindekroppe, undtaget hvis det gælder en persons ægtemand eller hustru.

6.    Ghusl-i-mass-i-mayyat – dette bad er wajib, når man har rørt et lig, som ikke var vasket på tilbørlig vis.

METODE FOR GHUSL:

Måden at udføre Ghusl på er først at vaske hele kroppen fra hoved til fødder for at fjerne alle olieagtige substanser og andre fremmede elementer fra hele hudens overflade. Derpå vask hænder, mund og næsebor. Udfør niyat. Det er den intention, du har i sinde ”at udføre Ghusl (nævn den bestemte ghusl-type) for at rense mig, wajib qurbatan illaha (idet jeg søger Guds nærhed). Derpå vaskes nakke og hoved grundigt. Derefter vaskes kroppen fra den højre skulder ned til tæerne, så man vasker hele hudoverfladen på den højre side. Til sidst vaskes hele kroppen fra den venstre skulder ned til tæerne på den venstre side.

Hvad angår Ghusl-haiz, Nifas osv. udføres Wudu efter ghusl. Man behøver ikke udføre wudu efter Ghusl-i-janabat.

Ghusl kan også udføres ved at man udformer intention og derefter foretager en fuldstændig dukkert i en svømmepøl, så vandet når alle kropsdele.

 

WUDU

(rituel afvaskning).

Før man beder, er det nødvendigt, at den bedende er sikker på, at han har udført wudu og at den wudu ikke er blevet brudt. Wudu består af to dele, nemlig a) sunnat og b) wajib.

Sunnat-delen af Wudu består af: 1) Vaske begge hænder fra håndleddene, (fig. 1a, 1b); 2) vaske munden; 3) rense næseborene.

 

PICTURE OF WASHING OF THE HANDS – FIG. 1A+1B.

 

 

 

Efter disse indledende skridt, begynder wajib Wudu:

1.    Niyat (intention) skal udformes i personens sind som følger: ”jeg udfører wudu for at rense mig fra urenheder og gøre mig kvalificeret til namaz, wajib qurbatan Ilallah (jeg søger Guds nærhed).

2.    Ansigtet vaskes fra det sted hvor hovedets hår normalt vokser, ned til kinden og i bredden så meget af ansigtet der kommer imellem en udbredt tommel- og lillefinger. (FIG.2A,B,C,& D)

 

PICTURE OF WASHING OF THE FACE FIG. 2A,B,C &D.

 

3.    Højre arm vaskes fra albuen ned til fingerspidserne, idet vandet altid fordeles oppefra og nedefter. Hvis personen bærer en ring el.lign. skal man enten fjerne eller flytte den så vandet er i stand til at løbe over hele hudoverfladen. (fig. 3a)

4.     Den venstre arm vaskes fra albue til fingre på samme måde som førnævnte. (fig.3b)

 

PICTURE OF WASHING OF THE ARMS FIG. 3A+B

 

5.    Masah:  Når ansigt og hænder er vasket, udføres masah af hovedet ved at føre de våde fingre på højre hånd fra midten af hovedet hen til hårgrænsen. (fig.4a, b)

 

PICTURE OF MASAH OF THE HEAD FIG. 4A+B

 

6.    Masah af fødderne udføres ved at trække de våde fingre på højre hånd over den øvre del af højre fod fra tåspidserne til anklen og derefter ligesådan på den venstre fod med venstre hånd. (fig. 5a, b)

 

PICTURE OF MASAH OF FEET FIG.5A+B

 

P.S. Alle de førnævnte handlinger skal hænge sammen og rækkefølgen skal overholdes.

 

TAYAMMUM:

Når en tilbedende er syg og ikke kan bruge vand uden at skade sit helbred eller når vand ikke er tilgængeligt, tillades han at rense sig på en simplere måde kaldet Tayammum. I stedet for ghusl eller wudu kan man udføre tayammum, hvilket vil sige at renselsen foregår ved hjælp af rent sand eller tør støv på følgende måde:

Niyat formuleres. Begge håndflader stryges over en passende mængde sand eller tørt støv (fig. 6). Placer derefter begge hænder på panden og træk dem nedad, idet man gnider panden og øjenbrynet. (fig. 7a, b) Gnid den højre hånd med den venstre og den venstre med den højre.(fig.8a, b)

 

PICTURE OF FIG.6 – THE STRIKING

 

PICTURE OF MASAH OF THE FACE FIG. 7A, B.

 

PICTURE OF MASAH OF THE HANDS FIG. 8A+B.

 

En frisk wudu er kun nødvendig, hvis den tidligere er afbrudt, hvilket kan ske på følgende måder:

1.    Ved afføring

2.    Ved vandladning

3.    Ved afgivelse af tarmluft

4.    Ved søvn eller døsen

5.    Ved besvimelse

6.    Ved janabat (samleje), Haiz, Nifas osv.

 

Shakkiyaat-i-namaz

(Opståen af tvivl under bønnen)

Selvom bønnen udføres med omhyggelighed og opmærksomhed, kan der begås en fejl sommetider. Andre gange kan der opstå tvivl om udførelsen af en bestemt del af bønnen. Hvis disse forbliver uløste, skal bestemte regler overholdes.

Shakkiyaat (tvivl) der kan ignoreres.

En bøn bliver ikke ugyldig i tilfælde af de følgende hændelser:

1.    Hvis man når en bøn er afsluttet kommer i tvivl, om man har foretaget alle ritualer eller ej.

2.    Tvivl efter at have overstået et element, f.eks. mens man er i sajdah og kommer i tvivl om man mangler en ruku’.

3.    Tvivl efter tiden er udløbet. F.eks. hvis man ved maghrib-tid er i tvivl om Asr bønnen er udført eller ej.

4.    Tvivl enten hos imamen (den, der leder bønnen) eller ma’mûm (den som følger imamen). I dette tilfælde kan imamen være sikker på sin udførsel, men ma’mûn er i tvivl eller omvendt. I et sådan tilfælde følger den der er i tvivl, den der er sikker.

5.    Tvivl under en sunnat (ikke obligatorisk) bøn.

 

Mubtil shakkiyaat

Hvis tvivl opstår i de følgende tilfælde er bønnen ugyldig. I et sådan tilfælde skal namaz bedes igen.

1.    Tvivl angående antal rakat man har bedt i en bøn med to rakat, f.eks. Fajr eller Qasr.

2.    Tvivl angående antal rakat bedt i en bøn med tre rakat, f.eks. Maghrib.

3.    Tvivl i en bøn med fire rakat, om det er første, anden eller tredje rakat.

4.    Tvivl i en bøn med fire rakat før den anden sajdah, om det er den anden eller den tredje rakat.

5.    Tvivl i en bøn med fire rakat om det er den anden, femte eller højere rakat.

6.    Tvivl i en bøn med fire rakat om det er den tredje, sjette eller højere rakat.

7.    Tvivl i en bøn med fire rakat om det er den fjerde, sjette eller højere rakat.

8.    Tvivl i en bøn med fire rakat om antallet af udførte rakat og de resterende der skal udføres.

 

Sahîh Shakkiyaat.

Opstår der tvivl om noget af det følgende, er namaz ikke ugyldig, forudsat at proceduren  i hvert tilfælde er udført som beskrevet:

  1.        Ved  tvivl i en bøn med fire rakat efter begge sajdah om det er anden eller tredje rakat, skal det opfattes som den tredje rakat og bønnen skal fuldendes med den fjerde rakat. Derefter bedes namaz-i-Ithiyat (sikkerhedsbøn) med en rakat stående eller to rakat i siddende position.

  2.       Ved tvivl efter de to sajdah om det er den anden, tredje eller fjerde rakat, anser man det som den fjerde rakat og bønnen afsluttes. Derefter bedes namaz-i-Ithiyat med to rakat i stående samt to rakat i siddende position.

  3.       Ved tvivl efter to sajdah om det er andet eller fjerde rakat, anses det som det fjerde rakat og bønnen afsluttes. Derefter bedes to rakat namaz-i-Ithiyat i stående position.

  4.       Ved tvivl om det er tredje eller fjerde rakat, anses det som det fjerde og bønnen afsluttes. Derefter bedes namaz-i-Ithiya med enten et rakat i stående position eller to rakat i siddende stilling.

  5.       Ved tvivl om det er tredje, fjerde eller femte rakat, skal man sætte sig ned med det samme hvis man står op og når man har afsluttet bønnen, beder man fire rakat namaz-i-Ithiyat, to stående og to siddende.

  6.        Ved tvivl før en ruku’ om det er tredje eller femte rakat, skal man sætte sig hvis man står op og når man har afsluttet bønnen, skal man bede to rakat Namaz-i-Ithiyat i stående position.

  7.       Ved tvivl angående om man har bedt fjerde eller femte rakat, skal bønnen fuldendes straks. Derefter skal der bedes to sajdah Sahv med det samme.

  8.       Ved tvivl i qayam (stående position) om det er fjerde eller femte rakat, skal man sætte sig ned straks og afslutte bønnen. Derefter bedes namaz-i-Ithiyat, et rakat stående eller to siddende.

 Hvis denne tvivl opstår efter de to sajdah, skal bønnen afsluttes og derefter skal to sajdah Sahv udføres som wajib.

9.  Ved tvivl om det er femte eller sjette rakat skal bønnen afsluttes med det samme og der bedes to sajdah Sahv.

 

Namaz-iIthiyat

Så snart man har afsluttet en bøn, som kræver den afhjælpende procedure for at være gyldig, skal den bedende uden at kigge væk fra qibla rejse sig (eller blive siddende, hvis det har været bedt siddende) og forme denne niyat (intention):

”Jeg beder en to-rakat namaz-i-Ithiyat wajib qurbatan Ilallah og recitere Allahu Akbar”. Derefter reciterer den bedende sura al-Hamd og derefter Tashahhud og Salâm som i en almindelig bøn.

 

Sajdah Sahv

Sajdah Sahv er wajib, hvis nogen har talt ved en fejl under bønnen eller har udeladt en sajdah, glemt at recitere Tashahhud eller har reciteret salâm på det forkerte sted.

Hvad angår sajdah Sahv, skal niyat udformes lige efter namaz er slut på følgende måde: ”Jeg laver sajdah sahv i stedet for (Tashahhud, salâm eller sajdah, hvad tilfældet nu måtte være) wajib qurbatan Ilallah”.

Efter niyat siges Allahu Akbar og sajdah udføres, når det følgende er reciteret en gang: ”Bismillaha wa billahi allahumma salla ala Muhammadin wa âl Muhammad”. Derefter løfter man hovedet og når man sidder, siger man ’Allahu Akbar’. Derefter siges ”Astaghfirullaha rabi wa atûbi ilaihi og man udfører igen sajdah, hvorefter den førnævnte sætning gentages. Derefter reciteres Tashahhud mens man sidder ned på følgende måde:

”Ashadu an la illaha illallah wa ashadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salla ala Muhammadin wa âle Muhammad: asallamu ’aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.”

 

Nogle hovedpunkter.

Når man beder, er der nogle handlinger og udførelser, som umiddelbart ikke ser ud af noget, men som skal gives særlig opmærksomhed. Shariat har lagt stor vægt på disse, faktisk så meget at deres ukorrekthed eller urigtig udførelse af disse, kan gøre namaz batil (ugyldig). De er som følger:

1) hvis nogen af de følgende wajib rukn er udeladt med vilje eller på grund af en fejl, er namaz batil. Der er fem wajib rukn:

1.                                                 Niyat

2.                                                 Takbîratul Ihram

3.                                                 Qayam muttasil ba ruku’

4.                                                 Ruku’

5.                                                 Sajdatain

”Qayam muttasil ba ruku’ ” betyder, at når man har afsluttet recitation af al-Hamd og Qul hu wallah.. skal man blive stående og sige Allhu Akbar. Efter en pause udfører man ruku’. Hvis denne pause ikke holdes, er bønnen batil.

Under namaz skal man undgå handlinger, som ville få andre personer der så dem til at konkludere, at denne person ikke var ved at udføre namaz.

Alt der reciteres i namaz skal reciteres tålmodigt, f.eks. Allahu Akbar før ruku’. ”Samey Allahu Layman Hamaydah” efter ruku’, ”Astaghfirullaha Rabi wa atûbu ilaihi” og ”Allahu Akbar” mellem de to sajdah og ”Allahu Akbar” efter den anden Sajdah. Alt dette skal reciteres, uden at man bevæger sig.

Det er kun tilladt at recitere mens man bevæger sig, når man rejser sig fra siddende stilling efter andet sajdah (side 196, 10) og mens man rejser sig reciterer man ”bay-haulillahay wa quwatihi aqumu wa aqud”.

 

Qibla

Qibla betyder Ka’ba, som ligger i midten af Masjidul Harâm i Mekka, Saudi Arabien. Omkring denne er qibla i enhver retning.

Det er obligatorisk at hver bøn bedes i retning af qibla. På steder langt fra Ka’baen har vi forskellige måde at finde qibla retningen. Den nemmeste metode er at bruge et magnetisk kompas. Retningen af Mekka vil omtrent angive qibla retningen.

                                                                       

Sajdagah.

 

I sajdah, som er den knælende stilling (fig. 12), må panden ikke hvile på noget mineral, tøj, ædelsten eller skind og pels fra et dyr. Sajdah er gyldig på græs, strå, ren tør klippe, jord eller blade som ikke spises af mennesker. De tilgængelige færdiglavede stykker af jord fra Kerbala’ foretrækkes og kaldes ”sajdagah”.

 

Adhan og Iqâma.

Sådan kaldes kaldet til bøn og troserklæringen, som bekendtgøres højt hver gang det er bedetid, mens den troende kaldes til bøn. Adhan består af:

1.                                                 Allahu Akbar  - 4 gange (Gud er størst)

2.                                                 Ashadu an la illaha illalah – 2 gange (Jeg bevidner der ikke er nogen Gud udover  Allah)

3.                                                 Ashadu anna Muhammadan rasûl Allah – 2 gange (Jeg bevidner at Muhammad er hans sendebud)

4.                                                 Ashadu anna Alian wali-Allah - 2 gange (Jeg bevidner at Ali er Allahs ven)

5.                                                 Hayya alas-salah – 2 gange (Kom til bøn)

6.                                                 Hayya ala-falah – 2 gange (Kom til succes)

7.                                                 Hayya ala khairil-amal – 2 gange (Kom til den bedste handling)

8.                                                 Allahu Akbar – 2 gange (Gud er størst)

9.                                                 La illaha illalah – 2 gange (Der er ingen Gud undtaget Allah)

 

Iqâmat eller troserklæringen efterfølger Adhan og består af:

1.                                                 Allahu akbar – 2 gange

2.                                                 Ligesom Adhan

3.                                                 Ligesom Adhan

4.                                                 Ligesom Adhan

5.                                                 Ligesom Adhan

6.                                                 Ligesom Adhan

7.                                                 Ligesom Adhan

8.                                                 Qad qamatis-salat – 2 gange (sandelig, bøn er oprettet)

9.                                                 Allahu Akbar – 2 gange

10.                                               La ilaha illalah – 1 gang

 

Namaz

Namaz består af følgende dele:

Det første rakat.

Niyat: Den bedende skal stå lige med retning mod Ka’ba (mænds fødder skal være let spredte, mens kvinders fødder skal være samlede) og have følgende intention i deres sind: ”Jeg beder________ bønnen (nævn her den aktuelle bøn) med ______ rakat, wajib Qurbatan illallah (idet jeg søger Guds nærhed i adlydelse af Ham).

2) TAKBIRAT-UL-IHRAM: løft  begge hænder op til ørerne og sig  ”Allahu Akbar” (Gud er størst) (fig.9)

Stå ret op. (fig 10) Efter Takbirat-ul-Ihram er alle store bevægelser som f.eks. at kigge rundt, vende sig, grine osv. forbudte indtil bønnen er slut.

 

FIG. 9

 

QAYAM: Når man reciterer Sura al-Hamd og en anden sura, skal man stå ret og ikke bevæge sig mens ens øjne er fikseret på sajdagah.

 

FIG. 10

 

1)    RECITAION AF SURA AL FÂTIHA (åbningen).

     Den er også kendt som Sura al-Hamd:

Bism-ilâhi-ir-Rahmân-ir-Rahîm

Al-hamdu lillahi rabbil alamîn. Ar-Rahmân nir-Rahîm mâliki yau-middîn. Iyaka na budu wa iyaka nasati’n. Ihdaynas siratal mustaqîm. Siratal ladhina an amta alaihim ghairil maghdhubi alaihim wala dhâlîn.

 

Lovprisningen tilkommer Allah, verdnernes Herre. Den Godgørende, den Barmhjertige. Dommedagens Hersker! Dig  alene tjener vi og Dig alene anråber vi om hjælp! Led os på den rette vej, deres vej, hvem Du er nådig, over hvem der ej er vrede og som ikke farer vild!

 

2)     Efter dette reciterer man en anden passende sura f.eks. sura al-Kauthar (108) ”Overfloden”:

Bism-illahi-ir-Rahmân-ir-Rahîm

Innâ âtai^na kal kauthar 

Fa salli li rabbika wan-har.

Inna shanayka huwa-l-abtar

 

I  Allahs, den Godgørendes, den barmhjertiges navn.

Vi har virkelig givet dig overflod, så bed til din Herre og giv et offer!

Sandelig din modstander er afskåret (fra det gode).

3)    RUKU’: Man bøjer sig forover, hviler begge hænder på knæene med øjnene fikseret et sted midt mellem fødderne og siger: ”Subhana rabbi-al-azîmay wa bi-hamdi” (Min Herre er fri for alle mangler og jeg bøjer mig i lovprisning af Ham) eller ”Subhan Allah” 3 gange (Priset være Gud). (Kvinder skal hvile deres hænder på deres lår og mænd på deres knæ som i fig. 11)

Husk: lige efter Ruku’ og sajdah skal man recitere salawat.

 

6)   QAYAM BAAD RUKU’: Vend tilbage til opretstående stilling og sig: ”Samey-Allahu layman hamidah” (Gud lytter til den der lovpriser Ham).

 

7)     FØRSTE  SAJDAH: Det udføres ved at knæle ned på jorden (FIG. 12) med panden hvilende på sajdagh. Håndfladerne, knæene og tæerne rører ved jorden. Så siger man: 

 

FIG 11 +12/

 

 ”Subhana Rabi al-’Ala wa bi hamdi” eller ”Subhan Allah” 3 gange.

(Fri fra alle fejl er min Allerhøjeste Herre, og med Hans Lovpris tilbeder jeg Ham)

 

Husk: Når man skal til at udføre sajdah, skal mænd røre jorden først med deres hænder, men kvinder behøver det ikke.    

Under sajdah bør kvinder hvile deres albuer på jorden, men mænd bør ikke gøre det samme.

 

8)    NÅR MAN SIDDER NED MELLEM TO SAJDAH: man sidder i en knælende position med højre fods ankel ind mod sålen af den venstre, hænderne hvilende på lårene og så siger man: ”Astaghfir-ullaha Rabi wa atûbu ilaihi” 

som betyder: ”Jeg beder Gud min Herre om at skjule mine synder og til Ham vender jeg mig angrende”.

 

9)    DEN ANDEN SAJDAH: udføres ligesom nævnt tidligere i punkt 7.

Bemærk: før og efter ruku’ samt efter hver sajdah, anbefales det at sige ”Allahu Akbar”, mens man ikke bevæger sig.

 

10)  Bliv siddende et øjeblik og rejs dig derefter. (Mænd  skal støtte med hænderne på jorden, når de rejser sig, mens kvinder bør støtte sig med hænderne på sine ben og rejse sig.) Herpå begynder man den anden rakat og man reciterer mens man rejser sig: ”Bay  hawlillahay wa qûwatihi aqûmu wa aqud” som betyder: ”Ved Allahs kraft og på grund af vitalitet fra Ham rejser jeg mig og står”.

 

Den andet rakat.

 

1.    reciter Sura al-Hamd ligesom i første rakat.

2.    Reciter Sura Tauhîd (Enheden) 112.

 

Bism-illahi-ir- Rahmân –ir-Rahîm

Qul huwa-llahu Ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakunl lahu kufuwan ahad”.

 

I Allahs, Forbarmerens, den barmhjertiges navn.

Sig: Han er Allah, den Ene, den Unikke

Allah, den Uforanderlige, den Uafhængige.

Han har ikke avlet, ej heller er Han avlet,

Og ingen er Ham jævnbyrdig”.

 

QUNUT:    

3. Løft hænderne i en bedende stilling (FIG. 13). Dette kaldes ’qunut’. Reciter derefter en af de to følgende dua’ eller eventuelt andre.

 

FIG.13 - PICTURE OF QUNUT

 

A) ”Rabbana atayna fid-dunya hasanatawn wa fil-âkhriati hasanatawn wa qena azaban nar”

  ”Oh vores Herre!. Giv os det gode i denne verden og det gode i det hinsides, og beskyt os fra ildens pinsler”.

 

B) ”Rabbanaghifirli wa li waladaiyya wa lil-mu’minîna yawma yaqumul-hisab”.

     ” Oh Herre, tilgiv mig og mine forældre og de troende på dommedag”.

 

4. Ruku’ som beskrevet i punkt 5 i første rakat.

5. Qayam som beskrevet i punkt 6 i første rakat.

6. Første sajdah som beskrevet i punkt 7 i første rakat.

7. Siddende stilling som beskrevet i punkt 8 i første rakat.

8.Den anden sajdah som beskrevet i punkt 9 i første rakat.

 

FIG. 14

 

9. Den knælende position som beskrevet i punkt 8 i den første rakat gentages. (Se FIG. 14) Dette kaldes ”Tashahhud”. Man siger: ”Ashadu an la ilaha illalah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulushu”. Det betyder: ”Jeg bevidner at der ikke er nogen Gud undtaget Allah, Han er den Ene, uden nogen partner og jeg bevidner at Muhammad er Hans slave og Hans sendebud.”

 

10. Efter dette bliver man siddende i samme stilling og siger: ”Allahumma sally ala Muhammadin wa âli Muhammad”.

(Oh vor Gud, velsign Muhammad og Muhammads familie) – Dette er kendt som ”Salawat”.

 

10.A.  I forbindelse med morgenbønnen, som kun består af to rakat, reciterer man nu salam som i det nedenstående, mens man stadig sidder knælende og man afslutter namaz ved at recitere ’Allahu Akbar’ 3 gange mens man rører ørerne som i punkt 2 i første rakat.

 

”As-salamu aleika ayyuhan-nabiu wa rahmat-ullahhi wa barakatuh.”

”As-salamu aleina wa ala ibadi-illa-his-sâlehîn.”

”As-salamu aleikum wa rahmat-ullahi wa barakatuh”.

 

Det betyder:

”Fred være med dig, oh Apostel og Guds nåde og velsignelser.

Fred være med os og Guds fromme tjenere.

Fred være med jer alle og Guds nåde og velsignelser.”

 

11.Hvis bønnen indeholder mere end to rakat, rejser man sig og begynder på tredje rakat.

 

Det tredje rakat.

1.    Reciter sura al-Hamd eller ”Tisbîhâti arba” som er: ”Subhan Allahi wa-l-hamdu lillahi wala ilaha illa-Allahu wa-Allahu akbar”.

        Det betyder: ”Priset være Gud, al lovpris tilkommer Ham, der er ingen Gud undtaget Allah og Gud er den største”.

2.  Ruku’ som beskrevet i punkt 5 i første rakat.

3.    Qayam som beskrevet i punkt 6 i første rakat.

4.     Første sajdah som beskrevet i punkt 7 i første rakat.

5.    Siddende stilling som beskrevet i punkt 8 i første rakat.

6.    Anden sajdah som beskrevet i punkt 9 i første rakat.

7.    Siddende stilling som i punkt 10 i første rakat.

I tilfælde af maghrib bønnen som kun består af tre rakat, reciteres salâm som i 10A i anden rakat og bønnen afsluttes. I tilfælde af Duhr, Asr og Isha bønnerne, rejser man sig og begynder på fjerde rakat.

 

Det fjerde rakat.

1.    Reciter sura al-Hamd eller Tasbîhâti arba’ ligesom i tredje rakat.

2.    Ruku’ som i punkt 5 i første rakat.

3.    Qayam ligesom i punkt 6 i første rakat.

4.    Første sajdah, siddende stilling og anden rakat som i punkt 7,8, og 9 i første rakat.

5.    Tashahhud og salawat som i punkt 9 og 10 i anden rakat

6.    Salam som i punkt 10A i anden rakat.

Namaz kan efterfølges af  Tasbîh (rosenkrans) og to dua’ som i det følgende eller en anden bøn den bedende ønsker at bede. Derpå sajdah-i-shukr (taksigelse) og derpå Ziarat.

 

Tasbîh.

En tasbîh er en rosenkrans med 100 perler. Det følgende tasbîh skal reciteres efter hver bøn og kaldes Tasbîh-i-Zahra.

34 gange Allahu Akbar (Gud er størst)

33 gange al-hamdu lillah (al lovpris tilkommer Gud)

33 gange Subhan Allah (Priset være Gud)

Efter den ovennævnte tasbîh skal man recitere den følgende dua’ 3 gange: ”bism-illahi-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Astaghfirullah hul lezi, la ilaha illah huwal hayul qayum. Ar-Rahmân nir-rahîm, dhul jalaly wul-ikrami. Wa atûbu ilai.”

Det betyder: ”Jeg søger tilgivelse hos Gud. Der er ingen Gud undtaget Allah. Den nådige, den barmhjertige, gavmildhedens, majestætens og magtens Herre. Til Ham vender jeg mig angrende.”

Efter dette anbefales følgende dua’, kendt som Dua’ Hifzo imam.

 

Dua’ Hifzo Iman.

”Bism-illahi-ir-rahmân-ir-rahîm.

Razitu billahi rabbun, wa bi Muhammadin, sallallahu ’aleihi wa âlehi wa sallam nabian, wa bil islami dînan, wa bil qurani kitabun, wa bil kâbati qiblatun wa bi 'Ali-yin waliyan wa imama wa bil Hasan wal Husain, wa ’Ali ibnil Husain wa Muhammad ibni ’Ali, wa Jâfar ibni Muhammad, wa Mûsa ibni Jâfar, wa 'Ali ibn Mûsa, wa Muhammad ibni ’Ali wa Hasan ibni ’Ali, wal hujjat ibnil Hasan. Salawat-ullahi ’alaihim a-’immatan. Allahumma innî razîtu bihim a immatun fa-arzeni lahûm innaka ala kulli shai-in qadîr.”

 

”I Allahs, forbarmerens, den barmhjertiges navn.

Jeg tror villigt i fornuftens lys på at Allah er min Rab (Herre), Muhammad, (må Allahs velsignelser være med ham og hans familie) er min nabi (profet), islam er min dîn (religion), koranen er min kitâb (bog), ka’baen er min qibla. ’Ali er min wali (mester) og imam (vejleder). Jeg erkender villigt i fornuftens lys at Hasan og Husain, 'Ali ibn* Husain, Muhammad ibn ’Ali, Jâfar ibn Muhammad, Mûsa ibn Jâfar, ’Ali ibn Mûsa, Muhammad ibn ’Ali, ’Ali ibn Muhammad, Hasan ibn ’Ali og Hujjat ibn Hasan, må Gud velsigne dem alle, er mine imamer. Jeg har villigt i fornuftens lys underkastet mig dem som mine imamer, så gør dem tilfredse med mig. Sandelig Du har magt over alle ting.”

* ibn betyder ’søn af’.

 

Sajdah-i-shukr.

Den tilbedende bøjer sig i en sajdah og siger nogle ord i taksigelse og anger som ikke behøver være på arabisk.

Til sidst bør den følgende ziarat reciteres.

 

Ziarat.

 

1. Stå i retning lidt til højre for qibla.

”As-salâmu aleika yâ abâ Abdillah.

As-salâmu aleika yub-ni-rasûlullah.

As-salâmu aleika yub-ni amir-il-mu’minîn.

As-salâmu aleika yub-ni Fâtima-uz-Zahra Syedetay nisa’-il-Âlamîn.

As-Salâmu aleika wa rahmat-ullahi wa barakâtuh.”

 

2.    Stå i en lidt mere højredrejet retning end ovenstående.

”As-salâmu aleika yâ Garib-ul-Gurba

As-salâmu aleika yâ sultan, ya ’Ali ibn Mûsa-Reza wa rahmat-ullahi wa barakâtuh.

 

3.    Stå med retning direkte mod qibla.

”As-salâmu aleika  yâ sâhib-uz-zaman

As-salâmu aleika yâ khalifitar rahmân

As-salâmu aleika yâ imam-ul-insi wul-jân

As-salâmu aleika yâ muzharal imam

As-salâmu aleika yâ sharîk-ul-quran

As-salâmu aleika wa rahmat-ullahi wa barakâtuh.”

 

Betydningen af ziarat:

”Fred være med dig, oh Âbâ Abdillah (kælenavn for imam Husain)

Fred være med dig, oh den hellige profets søn (Den hellige profet kaldte altid sit barnebarn imam Husain for sin søn)

Fred være med dig, oh søn af hazrat 'Ali, de troendes fyrste

Fred være med dig, oh søn af Janab-i-Fâtima Zahra, Leder af verdens kvinder

Fred være med dig og Guds nåde og velsignelser”.

2

”Fred være dig, som ligger langt fra sit domæne

Fred være med dig, oh  hersker, oh ’Ali søn af Mûsa ar-Reza

Og Guds nåde og velsignelser”.

3

”Fred være med dig, oh tidernes konge

Fred være med dig, oh nådefulde leder

Fred være med dig, oh jinners og menneskers imam

Fred være med dig, oh koranens ledsager

Fred være med dig og Guds nåde og velsignelser.”

 

Ziarat om de 14 ma’sûm og martyrerne fra Kerbala’.

Det følgende er en ziarat som kan reciteres og som er meget anbefalet.

”Bism-illahi-ir-Rahmân-ir Rahîm

As-salâmu aleika ayyu han nabiu wa rahmat-ullahi wa barakâtuh

As-salâmu ’ala 'Aliyin amir-il-mu’minîn

As-salâmu ’ala Fâtima-uz-Zahra, sayyaditi nîsa’il âlamîn

As-salâmu ’ala-l-Hasan wul-Husain, sayyiday shababi ahl-il-jannat

As-salâmu ’ala ’Ali ibn-il-Husain Zain-ul-’Abidîn

As-salâmu ’ala Muhammad ibn 'Ali Bâqir-ilmin nabiyîn

As-salâmu ’ala Jâfar ibn Muhammad-us-Sâdiq

As-salâmu ’ala Mûsa Jâfar-il-Kazîm

As-salâmu ’ala ’Ali ibn Mûsa-r-Reza

As-salâmu ’ala Muhammad ibn 'Ali-il-Jawad

As-salâmu ’ala ’Ali ibn Muhammad Hâdi

As-salâmu ’ala Hasan ibn ’Ali-iz-Zaki Askari

As-salâmu ’ala Alul hujjat-tib-nib Hasan-il-Fâ-i-mil Mahdi

As-salâmu aleikum shuhada’-i-Kerbala’ jami’un wa rahmat-ullahi wa barakâtuh”.

 

Betydning:

”Fred være med dig, oh sendebud, og Guds nåde og velsignelser

Fred være med dig, oh hazrat ’Ali de troendes fyrste

Fred være med dig, oh Janab-i-Fâtima, Leder af verdens kvinder

Fred være med dig, oh imam Hasan og imam Husain, lederne af Paradisets Ungdom

Fred være med dig, oh imam ’Ali, søn af imam Husain, de tilbedendes pryd

Fred være med dig, oh imam Muhammad, søn af imam ’Ali, videnskabernes repræsentant

Fred være med dig, oh imam Jâfar, søn af imam Muhammad, den sandfærdige

Fred være med dig, oh imam Mûsa, søn af imam Jâfar, den tålmodige

Fred være med dig, oh imam 'Ali, søn af imam Mûsa, den behagelige

Fred være med dig, oh imam Muhammad, søn af imam ’Ali, den gavmilde

Fred være med dig, oh imam Hasan, søn af imam ’Ali, den vejledende

Fred være med dig, oh imam Muhammad, søn af imam Hasan, den vi afventer

Fred være med alle martyrerne ved Kerbala’ og Guds nåde og velsignelser.

Denne ziarat kan efterfølges af to rakat sunnat namaz.

 

Tasbîh efter hver namaz

Det anbefales meget at man reciterer følgende tasbîh efter hver namaz sammen med Tasbîh-i-Zahra.

Efter morgenbønnen: La ilâha illalah al malik-ul haqq-ul mubîn. (Der er ingen gud undtaget Allah, som er den Suveræne Herre og Åbenbare Sandhed.)

Efter Duhr bønnen: Allahumma sallay ’ala Muhammadin wa âle Muhammad. (Oh Gud, velsign Muhammad og hans familie).

Efter Asr bønnen: Astaghfirullaha wa atûbu ilaihi (Jeg søger Guds tilgivelse og til Ham vender jeg mig angrende).

Efter Maghrib bønnen: La ilâha illalah, Muhammadun rasûl-Allah. (der er ingen gud, undtaget Allah og Muhammad er Hans sendebud.)

Efter isha’ bønnen: Subhân allahi wa-l-hamdu-lil-llahi wa la ilâha illalah wa Allahu Akbar, wa la hawla quwata illa bil-lahil, ali’-yil azîm. (Priset være Gud og al lovpris tilkommer Ham, der er ingen gud undtaget Allah, Allah er størst og der er kun magt og styrke ved hjælp af Ham).

 

Namaz-i-ayat.

Denne bøn er wajib når nogle af ’Guds tegn’ viser sig, der demonstrerer Hans magt og Hæder, f.eks. jordskælv, total eller næsten total måne- eller solformørkelse, voldsomme tornadoer, orkaner og lignende handlinger fra Gud.

Bønnen består af ti ruku’, fem qunut og fire sajdah, som følger:

1) Udfør niyat og reciter Takbirat-ul-ihram.

2) Reciter sura al-hamd, efterfulgt af en anden sura, f.eks. sura-az-Zalzala (”Jordskælvet”, sura 99):

”Bism-ilâhi-ir-rahmân-ir-rahîm

(I Allahs, forbarmerens, den barmhjertiges navn.)

”Iza zulzay-latil ardu zilzalaha. Wa akhrajtil ardu asqalaha. Wa qala-l-insanu mâ laha. Yawmaidin tuhadithu so akhbaraha. Bay-anna rabbaka awhâ laha. Yawmai zin yisdurun nasu ashtâta lai yurau âmâlhum. Fa main ja’mal misqala darratin khairan jara’. Wa man ja’mal misqala daratin sharrain jara’.”

Betydning:

”Når jorden rystes i med en voldsom skælven og jorden bringer ud sine byrder

og mennesket siger: ’Hvad er der med den?’ – da skal den på denne dag fortælle sine nyheder, inspireret derved af jeres Guddommelige Konge.

På den dag skal folk komme ud (fra deres grave) i adskilte skarer

For at bringes til at se deres gerninger.

Og den, som har gjort et støvgrans vægt af godt, han skal få det at se,

Og den, som har gjort et støvgrans vægt af ondt, han skal få det at se.”

 

3)  Første rakat.

4)    Man retter sig op og reciterer igen sura al-Hamd og sura Tawhîd, efterfulgt af

5)    Qunut.

6)    Anden ruku’.

7)    Man retter sig op igen og reciterer sura al-Hamd og en anden sura.

8)    Tredje ruku’.

9)    Man retter sig op igen og reciterer sura al-Hamd og sura Tawhîd

10)  Anden qunut.

11)  Fjerde ruku’.

12)  Man retter sig op igen og reciterer sura al-hamd og en anden sura

13)  Femte ruku’.

14)  Man retter sig op og siger: ”Sami-Allahu li-man hamidah” og udfører første sajdah.

15)  Man sætter sig op og beder om Allahs tilgivelse. (Som i nr. 8 i første rakat, s. 196)

16)  Anden sajdah.

17)  Man rejser sig og reciterer  sura al-Hamd og sura Tawhîd.

18)  Tredje qunut.

19)  Sjette ruku’.

20)  Man retter sig op og reciterer sura al-Hamd og en anden sura.

21)  Syvende ruku’.

22)  Man retter sig op og reciterer sura al-Hamd og sura Tawhîd.

23)  Fjerde qunut.

24)  Ottende ruku’.

25)  Man retter sig op og reciterer sura al-Hamd og en anden sura.

26)  Niende ruku’.

27)  Man retter sig op og reciterer sura al-Hamd og sura Tawhîd

28)  Femte qunut.

29)  Tiende ruku’.

30)  Man retter sig op som tidligere nævnt i punkt 14 og udfører sajdah (tredje sajdah).

31)  Man sætter sig op og beder om Allahs tilgivelse.

32)  Fjerde sajdah.

33)  Tashahhud, salawat og salam.

Namaz-i-ayat indeholder to rakat. Hver rakat har fem ruku’ og qunut reciteres før hver anden  ruku’, dvs. før den anden og den fjerde ruku’ i første rakat og før den sjette, ottende og tiende ruku’ i anden rakat.

Hvis man koncentrerer sig lidt er det ikke svært at huske metoden at bede denne bøn på.

Denne bøn hjælper til at bevare sindet vågent og aktiv på trods af sorg og bekymring.

 

Namaz-i-shab.

 

Denne namaz er ikke wajib, men meget anbefalet. Den kan bedes mellem midnat og det rigtige daggry, kendt som Subhi Sâdiq (ca. en time og tyve min. før solopgang). Den hellige korans ayat henviser til namaz-i-shab:

”Se, nattens begyndelse er stærkere, hvad angår at være beredt og er mere egnet til fremsigelse (af bøn og lovprisning).                                                                                     73:6                                                                                                   

”Deres lemmer forsager deres senge, imens de kalder på deres Herre i frygt og håb. Og de bruger (i  velgørenhed) af den opretholdelse Vi har givet dem”.                                        32:16

”Og våg en del af natten som en særlig ydelse for dig, det kan være din Herre vækker dig op til en lovprist plads”.                                                                                                           17:79

Denne namaz består af 3 dele og 11 rakat, der skal bedes som følger:

a)    Niyat: Namaz-i-shab – 8 rakat (4 namaz med 2 rakat i hver, bedes ligesom morgenbønnen)

b)    Niyat: namaz-i-Shafa – 2 rakat (ligesom morgenbønnen)

c)    Niyat: namaz-e-Witr – 1 rakat som følger:

1.                Reciter sura al-Hamd – en gang

2.                 Reciter sura Tawhîd – tre gang

3.                Reciter sura Falaq – en gang

4.                Reciter sura Nas – en gang

5.                Qunut – som i enhver anden rakat. Hold hænderne i samme position som til dua’ og  gentag efter dua’, mens man er i qunut position:

1)    100 gange – ”Astaghfir-Ullaha Rabbi wa atûbu ilaihi. (hvis det er nødvendigt kan man holde en rosenkrans, til at hjælpe med at tælle.)       

2)     Reciter 40 navne på mandlige mu’minîn. Før hvert navn  siges Allah-hûm mughfirlil. Hvis det er svært at huske navne på 40 mu’minîn, så reciter: ”Allah-hûm mughfirlil mu’minîn wal mu’minât”.

3)    Derefter gentages 300 gange ”Al-afv” (Tilgiv venligst) og afslut bønnen med ruku’, sajdah og salâm.

 

Namaz-i-Jamat.

(Bøn i forsamling)

Der er meget større belønning forbundet med bøn i forsamling end ved bøn alene. Belønningen forøges i forhold til antallet af personer, der beder i en forsamling.

Til de fem daglige bønner skal der være mindst 2 personer for at danne en forsamling. Den ene er imamen og den anden er ma'mûm. Imamen er den, der leder bønnen, og ma'mûm er den, som følger imamen. I forbindelse med fredagsbønnen skal der være mindst fem personer, en leder og fire efterfølgere.

Ved bøn i forsamling, skal ma'mûm følge imamen i alle handlinger. Niyat udformes af ma'mûm lige efter imamen har gjort det. Man skal huske at de mamûm, der står lige bag imamen, skal sige deres niyat hurtigt, så de personer der står ved siden af dem og bag ved dem kan sige deres uden at blive forsinkede. Ruku’, sajdah osv. skal udføres efter imamen. Faktisk skal en ma'mûm følge imamen i alt.

De vigtigste ting man skal huske er:

1)    Takbirat-ul-ihram må under ingen omstændigheder siges, før imamen har gjort det. (Sætningen ’Allahu Akbar’ kaldes takbîr og takbîr sagt lige efter niyat kaldes takbîrat-ul-ihram.)

2)    Når man er i qayam positionen, skal ma'mûm ikke recitere nogen sura i de første to rakat, men skal blot stå opmærksomt bag imamen.

 

I Fajr, Maghrib og Isha’ bønnerne reciterer imamen surarerne i qayam af de første to rakat med hævet stemme. Hvis ma'mum ikke kan høre recitationen, kan han hviske Dhikr, hvis han ønsker det, som består af at man gentager ”Subhan Allah” eller ”Al-hamdu-li-Lah” eller andre passende ord. Når imamen er færdig med recitationen af sura al-Hamd i de første to rakat, skal ma'mûm aldrig sige ”amîn”, men han kan i stedet sige ”alhamdu-lillah”, hvis han ønsker det.

3)    I det tredje og fjerde rakat skal ma'mûm recitere Tasbîhâti arba tre gange eller sura al-Hamd en gang.

4)    Salam bør aldrig reciteres af ma'mûm før imamen har gjort det.

 

Hvis en ma'mûm kommer for sent, kan han kun slutte sig til en forsamlingsbøn under qayam, eller i ruku’ før imamen løfter sit hoved fra ruku’.

En ma'mûm kan bede sine bønner, ada eller qaza i enhver forsamlingsbøn. For eksempel kan en ma'mûm bede sin Duhr bøn eller en anden bøn, mens forsamlingen beder Asr bønnen eller en anden bøn. Der skal ydes stor opmærksomhed til udformningen af niyat for den bøn man beder.

Forsamlingsbøn kan afholdes i private hjem eller et hvilket som helst andet sted, men den største belønning er forbundet med forsamlingsbøn i moskeen.

I en forsamling skal hver række af bedende dannes, når den forreste række er fuldendt.

 

Qaza namaz.

Det er obligatorisk for enhver muslim at bede sine bønner til den fastsatte tid. Hvis det dog af en eller anden grund ikke har været muligt og tiden er overskredet, er der en kompensation. Namaz skal bedes som qaza. En qaza namaz ligner den almindelige bøn, undtaget at man i niyat siger ordet qaza før ”wajib Qurbatan Ilallah”.

 

Angående dem, der ikke kan udføre almindelig namaz.

1.                 Hvis en person ikke kan stå op uden støtte bør han (eller kan han) stå med støtte.

2.                 Hvis en person ikke kan stå op selv med støtte, bør man sidde uden støtte.

3.                 Hvis en person ikke kan sidde ned uden støtte, skal han sidde med støtte. Man kan endda sidde på en stol og bruge et bord til sajdah.

4.                 Hvis dette ikke er muligt skal personen lægge sig på den højre side med retning mod qibla.

5.                 Hvis dette ikke er muligt skal personen lægge sig på den venstre side med retning mod qibla.

6.                 Hvis dette ikke er muligt, skal personen lægge sig på ryggen med fødderne i retning mod qibla.

 

I de sidste tre alternativer bør personen bøje ned i ruku’ og sajdah. Bøjningen i sajdah bør være dybere end den for ruku’. Hvis personen ikke kan bøje sig ned, bør man udføre sajdah og ruku’ med øjenlågene.

 

 

 

Ziarat på forskellige steder.

 

 

”Anse ikke dem, som blev dræbt på Guds vej, for døde. Nej, de lever, idet de finder deres livsopretholdelse i deres Herres nærhed”.                                        3: 169  Den hellige koran.

 

Oh Gud, giv mig altid nåde til at udføre hajj og ’umra, og at besøge Din profets grav, må Dine velsignelser, barmhjertighed og gunst være med ham og hans familie og hans families grave. Fred være med dem, så længe du bevarer mig i live, i det nuværende år og hvert fremtidige år.

              

Ziarat ved forskellige steder

 

IRAN

MASHAD:

1.    Hazrat imam ’Ali Reza, gravsted

2.    Masjid-i-Goharshad

3.    Museum

4.    Imamzadeh Sultan Ahmad, gravsted

 

TEHRAN:

1.    Shah Abdul Azim, gravsted

2.    Hazrat Hamza ibn imam Mûsa-i-Kazim, gravsted

3.    Imamzadeh Shah Tahir, gravsted

4.    Imamzadeh Mûsa, gravsted

5.    Kuh-i-Bibi Shehrbanu

6.    Imamzadeh Sâlih ibn imam Mûsa-i-Kazim, gravsted ved Shemiran

 

QOM:

1.    Bibi –Masûma-i-Qum, gravsted

2.    Masjid-i-hazrat imam Hasan Askari nær gravsted

 

Irak.

KERBALA’:

1.    Hazrat imam Husains gravsted.

2.    Hazrat ’Ali Akbars gravsted.

3.    Hazrat ’Ali Asghars gravsted.

4.    Hazrat Abbas’ gravsted.

5.    Hazrat Ibrahîms gravsted, efterkommer af hazrat imam Mûsa Kazim.

6.    Hazrat Habib ibn Mazahirs gravsted.

7.    Ganj-i-Shahidan

8.    Katal Ghah

9.    Hazrat imam Jâfar as-Sâdiqa have

10.Sahib-ul-Asrs have

11.Khaimagah

12.Tal-i-Zainabia

13.Hazrat Hurs gravsted (ca. 5 kilometer fra Kerbala’)

14.Janab Auns gravsted (ca. 10 kilometer fra Kerbala’)

 

MÛSAYAB: (mellem Kerbala’ og Kazmain)

1.    Hazrat Muhammad og hazrat Ibrahîm ibn hazrat Muslims (Tifflan-i-Muslim) gravsted

2.    Hazrat Hamza ibn Hasan ibn Abdullah ibn Hazrat Abbas’ gravsted.

3.    Sahib-uz-zamans makam.

 

KAZMAIN:

1.    Hazrat imam Mûsa-i-Kazims gravsted

2.    Hazrat imam Muhammad Taqis gravsted

3.    Sheikh Mûfids gravsted

4.    Sheikh Kûleyanis gravsted

5.    Khwaja Nasir-ud-dîn Tûsis gravsted

 

BAGDAD:

1.      Masjid-i-Burasa (mellem Kazmain og Bagdad)

2.      Janab Uthman ibn Saîds gravsted

3.      Janab Muhammad ibn Uthmâns gravsted

4.      Janab ’Ali ibn Muhammad Fûrs gravsted                                        

5.      Janab Husain ibn Rûhs gravsted

6.      Janab Qambar A.R., Ghulam-i-hazrat ’Alis gravsted

7.      Janab Hafiîz Muhammad ibn Yaqûbi Kûlainis gravsted

Disse personer var sahib-ul-Asrs naib under Ghaibat-i-Sughra.

 

MADAYN (SALMAN PAK) (ca. 48 km fra Bagdad)

1.    Hazrat Salman Farsis gravsted

2.    Hazrat Hûzaifa-i-Yamanis gravsted

3.    Hazrat Jabir ibn Abdullah Ansaris gravsted

4.    Masjid-i-jûma (i nærheden af janab Salman Farsis gravsted)

5.    Taq-i-Kisra

 

BALAD: (mellem Kazmain og Samarra)

1.      Hazrat Muhammad-bin-’Ali Naqis gravsted

 

      SAMARRAH

1.      Hazrat imam Ali Naqi

2.      Hazrat Imam Hasan Askaris gravsted

3.      Hazrat Bibi Hakima Khatûn bint Hazrat ’Ali Naqis gravsted

4.        Hazrat Bibi Narjis gravsted, moder til Sahib-uz-zaman

5.        Sahib-uz-zaman hulen (Maqam-i-Ghaibat)

 

HILA: (mellem Kazmain og Najaf)

1.    Janab Hamzas gravsted

2.    Janab Qâsim bin imam Mûsa-i-Kâzims gravsted

3.    Janab Hazrat Ayubs gravsted

4.    Janab Danyals gravsted

5.    Makam-i-sahib-uz-zaman

 

NAJAF:

1.    Hazrat ’Alis gravsted

2.    Hazrat Adams gravsted

3.    Hazrat Kûmails gravsted

4.    Sahib-uz-zamans makam

5.    Hazrat imam Zain-ul-’Âbedîns mûsalla

6.    Masjid-i-Hannana (mellem Kufa og Najaf)

 

MASJID-I-SAHLA:

1.    Janab Ibrahîm ibn Hasan-i-Mûana ibn Hazrat imam Hasans Kûba

2.    Hazrat imam Jâfar Sâdiqs mûsalla

3.    Hazrat Ibrahîms mûsalla

4.    Hazrat Idris’ mûsalla

5.    Hazrat Khizers mûsalla

6.    Makam-i-sâlihîn

7.    Hazrat imam Jâfar Sâdiqs makam

8.    Janab Kûmail ibn Ziads makam

9.    Maysum-i-Tammars gravsted

10.Zaid A.R. gravsted, i nærheden af Masjid-i-sahila.

 

KUFA:

1.      Masjid-i-Kufa

2.      Hazrat Muslim ibn Aqils gravsted (fætter til imam Husain)

3.      Hazrat Mukkhtars gravsted

4.      Hani-ibn Urwas gravsted

5.      Hazrat ’Alis retslokale

6.      Adskillige profeters mûsalla’er i Masjid-i-Kufa

7.      Det sted hazrat Noah byggede sin båd

8.      Janab-i-Khadijatul-Sugra-bint Hazrat ’Alis gravsted (udenfor Kufa moskeen)

 

SYRIEN

DAMASKUS:

1.    Hazrat Bibi Zainabs gravsted (ved Zainabia)

2.    Hazrat janab Sakina bint imam Husains gravsted

3.    Hazrat Umm Kulthûm bint hazrat ’Alis gravsted

4.    Hazrat janab Salma og janab Umm Habibas gravsted, den hellige profets koner

5.    Hazrat Bibi Fizza (Bibi Fâtimas kaniz)

6.    Hazrat Hajar ibn Udeys gravsted (Hazrat ’Alis ashâb)

7.    Hazrat Mikad ibn Aswad-ul-kindi (hazrat ’Alis ashâb)

8.    Hazrat Ubay ibn Kâbs gravsted, Janab Halima Bibis ægtemand (hun var hazrat Muhammads amme)

9.    Det sted hvor hazrat imam Husains hoved hævdes at være begravet

10.Det sted hvor hazrat imam Husains hoved blev opbevaret i Yazids skatkammer

11.Hazrat Yahya ibn Zakarias gravsted

12.Hazrat imam Zain ul-Âbedîns prædikestol

13.Janab Rukkaya bint Hazrat imam Husains gravsted

14.Fængsel til Ahl-al-Bait

15.1300 år gammel dør i Shams basar

16.Gammel masjid (bygningen er bygget for 3000 år siden)

17.Janab Abdullah bin Jâfar-i-Tayyars gravsted

18.Janab Bilals gravsted (muezzin)

19.Abdullah ibn umm Makthûms gravsted (muezzin)

20.Hazrat Abdullah ibn Hazrat imam Zain ul-Âbedîns gravsted

21.Hazrat Abdullah ibn Hazrat imam Jâfar Sâdiqs gravsted

22.Fâtima Sughra bint Hazrat imam Husains gravsted

23.Gunj-i-sar-i-shuhada’

24.Mihrab hvor hazrat imam Zain ul-Âbedîn plejede at bede namaz

25.Det sted hvor imam Zain ul-Âbedîn bad, da han kom for at hente hazrat imam Husains hoved

26.Nabi Hûds brønd og sten gryde til wazû

27.Museum.

 

SALEVA:

1.      Masjid-i-Sulaymân

2.      Kuh-i-raqim

3.      Lille masjid

4.      Hazrat ’Alis fodaftryk

5.      Ashâb al-Kahf’s hule og deres hund

6.      Khutba skrevet med billedlige udtryk af hazrat ’Alis

 

PÅ EN ANDEN BAKKE:

1.    Det sted hvor Kabîl dræbte hazrat Habîl

2.    To øjne fra bakken, hvorfra vand drypper ligesom tårer

3.    Hazrat Jibrîls fingeraftryk

4.    40 Profeters mûsalla’er i moskeen

 

JORDAN

JERUSALEM (bait ul-Muqqadas):

1.    Masjid-i-Aqsa

2.    Hazrat ’Alis mihrab

3.    Bibi Maryams værelse

4.    Et værelse hvori der findes 40 profeters mûsalla’er

5.    Hazrat Sulaymâns stald (nu lukket)

6.    Masjid-i-Sakhra (den første qibla)

7.    Hazrat Sulaymâns retslokale

8.    9 profeters mûsalla’er

9.    Sakhratullah

10.Stentunge som svarede på den hellige profet

11.Mûsalla for hazrat Sulaymân, hazrat Dawûd, hazrat Ibrahîm, hazrat Muhammad og hazrat Jibrail

12.Rûhs brønd (nu lukket)

13.Hazrat Maryams gravsted

14.Ghar-i-ambia’ (mellem Damaskus og Jerusalem)

15.Nabi Uzairs gravsted

16.Hazrat Mûsas gravsted (ca. 16 km fra Jerusalem)

 

 

BETHLEHEM: og KIRKE NUMMER TO

1.      Kristne monumenter og hazrat ’Isas (Jesus) fødested

 

HEBRON (KHAILILUR RAHMAN) (i moskeen)

1.    Hazrat Ibrahîm Khalil-lullahs gravsted

2.    Bibi Sarahs gravsted Hazrat Ibrahîms hustru

3.    Hazrat Ishaqs gravsted

4.    Bibi Rafkas gravsted Hazrat Ishaqs hustru

5.    Hazrat Yaqûbs gravsted

6.    Bibi Lanikas gravsted, Hazrat Yaqûbs hustru

7.    Hazrat Yousuf’s gravsted

 

SAUDI ARABIEN

MEKKA:

Khana-e-ka’ba:

1.    Guds Hus og hazrat ’Alis fødested

2.    Maqâm Ibrahîm

3.    Multazim (mellem Rukni-i-Yamani og  hajar-i-aswad)

4.    Mustajar (mellem Hajar-i-Aswad og Ka’baens dør)

5.    Hatîm (Hazrat Isma’il og hazrat Hajra siges at være begravet her)

6.    Zamzam brønden

 

Janat-ul-Mua’lla:

1.      Umm ul-mu’minîn hazrat Khadijat-ul-Kubras grav

2.      Hazrat Amînas grav (den hellige profets moder)

3.      Hazrat Abu Tâlibs grav (den hellige profets onkel og fader til hazrat ’Ali)

4.      Janab Abde Manafs grav (den hellige profets oldefader)

5.      Janab Hashims grav (den hellige profets oldefader)

6.      Hazrat Abdul Muttalibs grav (den hellige profets bedstefar, samt grave for andre hellige personligheder)

(Gravmælet ved alle disse grave blev ødelagt af den afdøde konge Abdul Aziz ibn Saud i 1926)

7.    Ghar-e-Hira

8.    Ghar-e-Saur

 

I Mekka by:

1.    Den hellige profets fødested

2.    Hazrat Ibrahîms hus

3.    Hazrat Abu Tâlibs hus

4.    Hazrat Fâtimas fødested (den hellige profets datter)

5.    Masjid-e-Jin

6.    Masjid-e-Bilal

 

ARAFAT:

1.    Jabal-e-Rahmân

2.    Masjid-e-Numrah

 

MINA:

1.    Masjid-e-Khîf

2.    Masjid-e-Kausar

 

JEDDAH:

1.    Bibi Hawwas grav

 

MEDINA:

1.    Den hellige profets gravsted

2.    Hujra-e-hazrat Fâtima Zahra

3.    Maqâm hazrat Jibrail

 

 

JANNAT-UL-BAQIE:

1.    Hazrat Fâtima Zahras grav (Khatûn-e-jannat, den hellige profets datter)

2.    Hazrat imam Hasans grav

3.    Hazrat imam ’Ali Zain ul-Âbedîns grav

4.    Hazrat imam Muhammad Bâqirs grav

5.    Hazrat imam Jâfar Sâdiqs grav

6.    Hazrat Abbas’ grav (den hellige profets onkel)

7.    Hazrat Ibrahîms grav (den hellige profets søn)

8.    Hazrat Ummul Banîns grav (hazrat ’Alis kone og moder til hazrat Abbas)

9.    Hazrat Fâtima bint Asads grav (Hazrat Abu Tâlibs kone og moder til hazrat ’Ali)

10.Hazrat Jâfar Tayyars grav

(gravmælet ved alle disse grave blev ødelagte af den afdøde konge ibn Saud i 1926)

 

MASJID I MEDINA:

1.    Masjid-e-Ghamnah (i byen)

2.    Masjid-e-Quba (i udkanten af Madina) (Den første moske bygget på jorden af den hellige profet og hazrat ’Ali)

3.    Hazrat ’Alis hus nær Masjid-e-Quba

4.    Masjid-i-zuqiblatain (hvor qibla blev ændret)

5.    Masjid-e-Fatah

6.    Masjid-e-Salman

7.    Masjid-e-Fâtima

8.    Masjid-e-Mariyah Qibtiah (hazrat Ibrahîms moder)

9.    Masjid Rajatus Shams

10.Bir-e-’Ali (brønd)

11.Masjid-e-’Ali (også kendt som Masjid-i-Shajarah) – miqat for ihram

 

UHUD: (I udkanten af Madina)

1.      Hazrat Hamzas grav (den hellige profets onkel)

2.      Grave for andre shuhada’ (martyrer)

index