back

Islamisk kalender

next

 

 

Islamisk kalender

og

 vigtige datoer

 

 

 

 

 

”Tro på Gud, for Han besidder fuldendt viden og magt, tilgiver synd og modtager anger og gennemtvinger Sin lov retfærdigt. Dem, som fornægter Ham er svigefulde. Hans nåde synges af det højeste og det reneste”.

 

Islamisk kalender og vigtige datoer:

 

Der er 12 måneder i et muslimsk år. Hver måned begynder ved synet af nymånen. De er:

1.    Muharram

2.    Safar

3.    Rabi-ul-Awwal

4.    Rabi-ul-Âkhar

5.    Jamadi-l-Awwal

6.    Jamadi-l-Âkhar

7.    Rajab

8.    Shaban

9.    Ramadan

10.Shawwal

11.Dhil-kad

12.Dhil-hajj

 

MUHARRAM:

Dato:                                          Begivenhed

1.    Profet Zakaria fastede og bad Gud om at give ham en søn. (bønnen blev accepteret

               og profet Yahya blev født).

2.            Imam Husain ankom til Kerbala’ år 61 A.H.

3.            Profet Yousuf (Josef) blev reddet fra brønden.

5.           Profet Mûsa (Moses) passerede floden Nilen i sikkerhed, hvorimod faraoen og

                      hans hær druknede.

1.    Profet Mûsa talte med Gud på Tûr bjerget. Eufrat floden gjort forbudt område

                for imam Husain og hans følge før slaget ved Kerbala’.

2.    Ahl-ul-Baits lejr blev omringet at fjenden.

3.    Profet Yunus (Jonas) blev befriet fra en fisks mave.

4.    Imam Husains og hans ledsageres martyrium 61 A.H.

5.    Allama Hilli, en mægtig islamisk lærd, døde 726 A.H.

6.    Ziarat Imam Husain.

1.    Kongen Abrahas angreb på Khana-i-Ka’ba. (Begivenheden  nævnes i de historiske

               annaler og året kaldes ’Ammul Fil’  eller ’Elefantens År’).

22.                        Sheikh Tûsi, en stor autoritet indenfor islamiske videnskaber døde i 460 A.H.

25.         Hazrat ’Ali Zain ul-Âbedîns martyrium år 95 A.H.   

 

SAFAR:

1.    Slaget ved Siffin begyndte, år 37 A.H. Hovederne af martyrerne fra Kerbala’ blev

              bragt til Damaskus år 61 A.H. Said ibn ’Ali blev martyr 122 A.H. 

 2.          Hazrat Ammare Yasirs martyrium år 25 A.H.

1.    Sayyid Murtaza dør år 436 A.H.

1.    Imam Mûsa Kâzim fødes ved Abwa (et sted mellem Mekka og Madina) år 128

              A.H.

9.          Slaget ved Naherwan vundet af hazrat ’Ali, år 40 A.H.

10.        Lailat-ul-Harîr, 37 A.H.

12.        Slaget ved Siffin vundet af hazrat ’Ali år 38 A.H.

17.        Imam ’Ali Rezas martyrium år 203  A.H.

20.       Chehlum (40. Dag) for martyrerne fra Kerbala’.

            Jabîr ibn Abdullah Ansari, en from ledsager og hengiven ven af den hellige profet,  

            besøgte første gang martyrerne fra Kerbala’s grave år 61 A.H.

28.       Den hellige profets død, 11 A.H.

            Den anden imam, hazrat imam Hasans martyrium, år 50 A.H.

            Hujat-ul-islam maulana Sheik Abdul Qâsim Najafi Kashanis død 1350 A.H.

            Ayatollah Sheikh Muhammad Hasan Najafis død 1387 A.H.

 

RABI-UL-AWWAL:

1.    Hijrat-dagen. Profeten forlod Mekka og efterlod hazrat ’Ali sovende i sin

                     (profetens) seng.

4.           Profeten kommer frem fra hulen og drager mod Madina.

1.    Janab Masûma-e-Qums død (Imam ’Ali Rezas søster)

2.    Hazrat imam Hasan Askaris martyrium år 260 A.H.

3.    Ahl ul-Bait skifter deres sørgeklæder.

4.    Abdul Muttalibs død 44 år før Hijrat

12.         Den hellige profet ankommer ved Kuba, et sted i udkanten af Madina, og ventede

               på at hazrat ’Ali og de andre tilhængere sluttede sig til ham.

17.                        Den hellige profets afgang fra Kuba til Madina.

              Den hellige profets fødsel år 52 F.kr. (570 A.D.)

              Hazrat imam Jâfar Sâdiqs fødsel 83 A.H.(702 A.D)

18.                        Janab Kulsums fødsel (imam Husains søster).

 

RABI-UL-ÂKHAR:

1.    Hazrat imam Hasan Askaris fødsel 232 A.H. (847 A.D.)

 

JAMADI-L-AWWAL:

10.        Muhammad bin Makki, en tilhænger af Ahl al-Bait, blev martyr år 782 A.H.

14.       Janab-i-Fâtima Zahara's død (den hellige profets elskede og eneste datter) år 11 A.H.

           (632 A.D.)

15.      Hazrat imam Zain ul-Âbedîns fødsel år 37 A.H. (658 A.D.)

 

JAMADI-L-ÂKHAR:

20.    Janab-i-Fâtima Zahara's fødsel (den hellige profets elskede og eneste datter) 8 år før

         Hijrat (615 A.D.

26.    Hazrat imam ’Ali Naqis martyrium 254 A.H. (868 A.D.)

 

RAJAB:

1.    Hazrat imam Muhammad Bâqirs fødsel 57 A.H. (676 A.D.)

1.    Hazrat Abbas Alamdar-e-Husains fødsel 26 A.H. (654 A.D.)

10.          Hazrat imam Muhammad Taqis fødsel 195 A.H (811 A.D)

7.    Hazrat ’Ali amîr-al-mu’minîns fødsel  22 F.H. (599 A.D.)

15.   Hazrat imam Jâfar Sâdiq bliver martyr 148 A.H. (765 A.D.)

16.    Hazrat Mûsa Kâzims overtagelse af imamatet.

20.   Janab-e-Sakinas fødsel (imam Husains datter)

24.   Janab ’Ali Asgars fødsel (imam Husains søn).

        Hazrat ’Alis sejr over Khaibar, jødernes uovervindelige fort 7 A.H.

25.   Hazrat imam Mûsa Kâzim bliver martyr 183 A.H.  (793 A.D.)

26.   Hazrat Abu Tâlibs død

27.   Miraj (profetens himmelfærd) 621 A.D.

 

SHABAN:

1.        Janab-e-Zainabs fødsel (Imam Husains fødsel) 6 A.H.  (627 A.D.)

3.     Hazrat imam Husains fødsel år 4 A.H. (626 A.D.)

5.    Janab ’Ali Akbars fødsel (Imam Husains søn)

7.    Janab Kasims fødsel (søn af imam Hasan)

15.  Hazrat imam Mahdi sahib-uz-zamans fødsel  255 A.H.(869 A.D.)

 

RAMADAN:

10.   Ummul Mu’minîn Bibi Khadijas død, profetens første kone og den første kvinde i

         islam.

15.   Hazrat imam Hasans fødsel 3 A.H. (625 A.D.)

19.                        Den første imam, hazrat ’Ali blev såret i en moske i Kufa mens han bad, år 40

             A.H.

21.   Imam hazrat ’Ali bliver martyr år 40 A.H. (625 A.D.)

 

SHAWWAL:

1.        I’d-ul-Fitr  (Ramadan I’d)

2.    De hellige grave i Jannat-ul-Baqi blev ødelagt af Ibn Saud i  1343 A.H.

               (1928 A.D.)

10.    Imam sahib-uz-zamans Ghaibat (skjul) begyndte 328 A.H. (939 A.D.)

 

DHIL-KAD:

5.    Hazrat imam ’Ali Rezas fødsel 148 A.H. (765 A.D.)

25.          Hazrat Ibrahîms fødsel (profet Abraham)

               Hazrat ’Isas fødsel (Profet Jesus Kristus)

1.    Hazrat imam Muhammad Taqi bliver martyr 220 A.H. (865 A.D.)

 

DHIL-HAJJ:

7.            Hazrat imam Muhammad Bâqir bliver martyr 116 A.H. (733 A.D.)

3.    Hazrat Muslim ibn Aquil bliver martyr

4.    I’d-uz-zuha (Bakri I’d)

15.         Hazrat imam ’Ali-un-Naqis fødsel  212 A.H.  (828 A.D.)

16.         Janab-e-Zainabs død

18.         I’d-e-Ghadir

23.                        Hazrat Muslim ibn Awuils sønner bliver martyrer.

24.                        I’d-e-Mubahala.

 

index