back

Forord

next

Forord.

’Oh Herre! Forøg min viden’ – den hellige Koran 20:114

 

Denne bog er et uddrag af de grundlæggende fundamentale principper, som styrer religionen Islam. Målet med at samle dette værk er at gøre folk interesserede i Islam og rette den misvisende propaganda om at Islam er skabt ved sværdet samt at bevise at Islam grundlæggende er en fredelig religion. Selve navnet Islam betyder fred. Læseren vil blive bekendt med de store personligheder i Islam, som har kæmpet og ofret deres liv for at vise, at aggression ikke har nogen plads i Islams praksis. Den hellige profet Muhammads liv (saws) viser, at hverken ham selv eller hans efterkommere startede en aggressiv krig som islamisk propaganda. De eneste krige de deltog i var til forsvar af Islam. Der er forsøgt at præsentere en enkel men fuldstændig oversigt over emnet. Den er rettet til dem, som ved lidt eller ingenting om Islam og som undrer sig over den mangfoldighed af oversættelser og materiale de er blevet præsenteret for fra alle sider. Således var 3 mål til hensigt da denne bog blev samlet: 1) så vidt muligt at dække alle Islams grundprincipper, 2) at gøre dem anvendelige som en checkliste  for dem, der kender deres Islam og 3) som en guide for dem som er ivrigt interesseret i at kende deres Islam.

 

20 titler er valgt i denne samling, som hver behandler et vigtigt emne indenfor islams religion.

 

Når du nu gennemgår indholdsfortegnelsen  og spørger dig selv, hvad du gerne vil vide, så vil du sikkert gerne lære om de 14 ufejlbarlige personer, som ofrede deres liv for Islams sag! Du vil vide hvem profetens Ahl ul-bayt er og hvilke instruktioner profeten efterlod. Du vil vide, hvad den hellige Koran siger om forskellige emner og forstå det på et simpelt sprog! Du vil gerne læse Dua’ Kumail og de daglige bønner af imam Zain-ul-Âbedin for at forstå bønnens charme.

 

Hvert kapitel er en perle af information i sig selv. Det er et eksempel på det skinnende lys i mørket, som omfatter verden.

 

Denne bog er henvendt til dem, som søger viden, for når først du kommer igennem siderne, vil du indse at den indeholder faktisk alle forudsætninger for at du kan forstå denne viden.

 

Et ayat i Koranen siger:

 

”.. og dem som modtager vejledning, Han forøger vejledningens lys og skænker dem deres  ydmyghed og tilbageholdenhed fra ondskab.”                                                                      47:17

 

”..og Gud rykker dem frem i viden som søger vejledning.”                                                19:76

 

index