back

INDHOLD

next

INDHOLD:

 

FORORD.

 

       1. ISLAMS GRUNDPRINCIPPER:

Kalima

Vigtige aspekter

Panjetans navne

Imamernes navne

De 14 ufejlbarlige

Recitation af salawat

Navne på de islamiske måneder

Religionens fundamentale principper

Taqlîd

Sifat Subitiyah

Sifat Salbiya

 

2.                  HVAD SIGER ANDRE OM

Islam

Den hellige profet

Koranen

Imam Husain

3.                            ASMA AL-HUSNA (Guds smukke navne)

 

4.                            Den hellige Koran.

 

5.                            Koranens bud:

 

Om at adlyde den hellige profet; Og dem som generer profeten; Profetens Ahl al-bayt; Dødstimen;  Bønnen; De oprigtige; Vægt og mål; Det  mest troværdige håndtag; Guds nåde; Forældre; Tålmodighed; Om føde; Den, som dræbes for Guds sag; Dem Guds forbandelse hviler over; Indtræden i andres huse; Om folk der elsker sladder, skandaler og mistro; Om spil og berusende midler; Velsignelser af profeten; Om godgørende formål; Lignelsen om et godt ord og et ondt ord; Lignelsen om en by som nød sikkerhed; Lignelsen om dem, som  afviser deres Herre; Lignelsen om lyset; Lignelsen om sandheden og forfængeligheden; Om jeres ejendomme og jeres  afkom; Om fristelse; Om hilsen; Om fasten; Om  dommens dag; Livet i denne verden sammenlignet med den næste; Til hvem er det sidste opnåelse; Om døden; Om fredagsbønnen; Hvem er de sande troende; Om dem som afviser Vores tegn; Hvad sker der med dem, der afviser Gud; Hvornår vil vores tilstand ændres; At flygte fra satan; Hvem skal vi tilbede; Guds velvilje overfor os; Hvem vil Gud ikke vejlede; Jesus bevidner den hellige profets komme; Om Jesu fødsel; Jesus blev ikke korsfæstet; Om ledere som vildledte folk; Arv; Retfærdighed; Hvem vil blive de forreste i de hinsides; Hvem tilgiver Gud; Partnere i en god sag og en ond; Om dem som er gerrige; Hyklerne; Guds tegn; Når mennesket har problemer; Sikkerheden om dommedag; Om forgæves prædiken; Dem som anser deres religion for ren fup; De oprigtige sammenlignet med synderne; Moskeen; Koranen.

 

6.                            BØNNER FRA DEN HELLIGE KORAN

 

7.                            VERS FRA DEN HELLIGE KORAN

 

8.                       KABAEN

 

9.                            Profeterne og englene.

 

10.                        MOSKEEN

 

11.                        AHL-UL-BAIT

12.                        DE FIRE I’DS

        i’d al-fitr ( ramadan I’d),

i’d-al-Azha (Bakri I’d),

 I’d-al-Ghadir,

 I’d-al-Mubahala.

 

13.            DE 14 MASOOMS, HAZRAT ABBAS OG JANA-E-ZAINAB.

Den hellige profet

Janab-e-Fâtima Zahra

Hazrat ’Ali al-Murtaza

Imam Hassan

Imam Husain

Imam Zain-ul-Âbedin

Imam Muhammad-al-Bâqir

Imam Jafar-as-Sâdiq

Imam Mûsa-e-Kazim

Imam ’Ali Reza

Imam Muhammad Taqi

Imam ’Ali Naqi

Imam Hassan Askari

Imam Mahdi

Hazrat Abbas Alamdar

Janab-e-Zainab.

 

14. BØNNER

        Dua' Kumail

Imam Zain-ul-Âbedins bønner for hver ugedag

Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Hans bøn for sine forældre

Hans bøn til at fjerne bekymringer

Hans bøn om sikkerhed og nåde

 

15.  FORÆLDRE OG BØRN

       Aqîqa

Omskæring

 

16.  BØN  (NAMAZ) OG ILLUSTRATIONER

       De obligatoriske bønner

De fem obligatoriske bønner

Nawâfil bønner

Qasar  bønner , rituel renselse

Wudu

Tayammum

Shakkiyyat bøn, shakiyyat (tvivl) som kan ignoreres, mubtil shakkiyyat

Sahih shakkiyyat

Ethiyat-bønnen, sahv sajdah

Vigtige bemærkninger

Qibla retningen, sajdagh, azan og iqâmat

Bønnen

Tasbih (rosenkransen)

Dua Hifzo iman, ziarat

Ziarat af de 14 ufejlbarlige og Kerbala's martyrer

Tasbih efter hver bøn

Namaz-i-Ayat

Namaz-i-Shab

Namaz-i-Jamat

Namaz-i-Qaza

Om dem, som ikke er istand til at bede

 

17.                          ZIARAT DE FORSKELLIGE STEDER

Iran:

Mashad, Teheran, Qom.

Irak:

 Kerbala', Musayab

Kazmain, Bagdad, Madayan

Balad, Samarra

Hila, Najaf, Masdjid Sahla, Kufa.

Syrien:

 Damaskus, Saliva

Jordan:

Jerusalem: Bethlehem

Hebron

Saudi Arabien:

 Mekka, Jannat-ul-Mua’lla, Mekka by

Arafat, Mina, Jedda, Medina

Jannat -ul-Baqi

Moskeer i Medina, Uhud

 

18.                          ISLAMISK KALDER OG VIGTTGE DATOER

 

19.                           ORDLISTE

 

index