back

Pengantar

next

 

Melalui pena para cendekiawan dan alim ulama dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh para pembacanya, Yayasan Imam Ali a.s. melakukan aktivitasnya dalam usaha menyebarluaskan pemikiran murni Islam yang terwujud dalam madzhab Ahlul Bait a.s. dan mengetengahkannya ke kalangan intelektual. Hal ini telah dibuktikan oleh Yayasan dengan menerbitkan buku-buku Islam bermutu dan menyodorkannya kepada mereka yang haus akan pengetahuan yang bersumber dari keluarga suci Nabi SAWW. Sesuai dengan program yang ada, kamipun menyediakan buku-buku terjemahan yang mudah dimengerti oleh semua orang dari berbagai kalangan. Untuk itu, Yayasan menjalin kerjasama dengan para penerjemah handal dari berbagai bahasa dan menerbitkan buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara akan pengetahuan Islam.

Akhirnya, kami memohon kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa agar kita semua diberi taufik untuk melakukan apa yang Dia ridhoi. Amin.

 


Pengantar            

 

Sistem pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang bersumber dari norma-norma tinggi insani wahyu yang berasal dari Allah swt yang telah mencetak pribadi agung Rasulullah SAWW, seperti yang beliau sabdakan:

Tuhanku telah mendidikku dengan pendidikan yang sangat sempurna

Padahal masyarakat tempat Nabi Muhammad SAWW dibangkitkan adalah masyarakat jahiliyyah yang tidak mengenal nilai maknawi dan norma insani sama sekali. Dari masyarakat seperti itu, Rasulullah SAWW bangkit dan dalam tempo yang relatif singkat mencetak manusia-manusia pilihan yang mendapat gelar umat terbaik.

      Salah satau sarana yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAWW dalam menjalankan tugas Tuhannya ini adalah akhlaq beliau yang sangat luhur dan loyalitas beliau pada norma-norma insani, sehingga Allah swt menyebutnya dengan

Sungguh engkau memiliki akhlaq yang sangat tinggi

      Jika kita dengan seksama memperhatikan sabda dan ajaran yang beliau berikan, maka kita akan dengan mantap mengatakan bahwa sabda dan ajaran beliau merupakan ajaran terbaik yang dapat dijadikan pegangan hidup dan pedoman dalam mencetak generasi teladan.

Dalam sebuah hadis beliau bersabda:

Anak yang shaleh adalah bunga surga

Hadis beliau yang lain:

...

Orang yang mencium anaknya akan diberi oleh Allah satu kebajikan Orang yang mengajarkan kepada anaknya Al-Quran maka kelak di hari kiamat ia akan dipanggil dan diberi dua helai pakaian yang memancarkan cahaya kepada seluruh penghuni surga 

Dari kedua hadis di atas dan hadis-hadis lainnya, kita saksikan betapa kata-kata beliau SAWW menebarkan rasa kasih sayang dan cinta yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak dalam masa perkembangannya agar kelak menjadi insan yang ideal dan teladan di tengah masyarakat.

Dari sini, yayasan Imam Ali a.s. dengan mempersem-bahkan kepada pembaca buku kecil yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini, berharap agar buku ini dapat menjadi petunjuk untuk mengkaji sistem pendidikan dalam agama Islam, sebagai bentuk dari pelaksanaan tugas agung yang diemban oleh yayasan dalam menyebarkan ilmu-ilmu Islam dengan sebaik-baiknya.

 Yayasan Imam Ali as

 

index