صفحة الآتية

    بانگهيٌشتيٌك بوٌ جيهاد

الصفحة الماضية

 

    بسم الله الرحمن الرحيم‏

    نحن نقص عليك أحسن القصص

                                                                                  سورة يوسف 12:3

    واته: ئيٌمه جوانترين و نايابترين چيروٌكت بوٌ ده‏گيٌرٍينه‏وه‏

 

    پيٌشه‏كى‏

    سپاس بوٌ يه‏زدان و درودى خودا له‏سه‏ر به‏نده هه‏لٌبژيٌردراوه‏كانى موحه‏ممه‏د و نه‏وه رابه‏ره مه‏عسوومه‏كانى بيٌت.

    هه‏رچى سيفاتى چاكه كارى و ره‏وشت به‏رزى هه‏يه هه‏مووى له ژيانى مه‏عسوومه‏كان كوٌ ده‏بيٌته‏وه، چونكه ئه‏وانن ريٌنمايكه‏رى مروٌثايه‏تى و چاكه‏خوازى، خوداى گه‏وره پالاٌوتونى و هه‏لٌيبژاردون بوٌ ئه‏وه‏ى ببنه سه‏ركرده‏و نمونه‏يه‏كى باش و شياو هه‏تا خه‏لٌكى چاويان لىٌ‏بكه‏ن و ژيان به‏سه‏رهاته‏كانيان پرٍن له چيروٌكى پرٍ مانا كه گرنگى ئه‏رزش و په‏ندى به‏رز له ژيانى نه‏ته‏وه‏كان ده‏گه‏يه‏نيٌت.

    له‏به‏ر ئه‏وه‏ى به‏سه‏رهاته پرٍشنگداره‏كانيان لاپه‏رٍه‏يه‏كى زوٌرى داپوٌشيوه به‏وه‏ى له‏سه‏ريان نووسراوه. بوٌيه دامه‏زراوه‏ى ئيمامى عه‏لى‏عليه السلام ده‏ستى كرد به ده‏ركردنى كوٌمه‏لٌه زنجيره‏يه‏ك كه دارٍيٌژرابىٌ به شيٌوازيٌك 

 له‏گه‏لٌ ئاستى روٌشنبيرى تازه پىٌ‏گه‏يشتوان گونجاو بيٌت و به ئاسانى لىٌ‏ى تىٌ بگات.

    به هه‏لٌبژاردنى هه‏ندىٌ بوٌنه‏ى ديارو روون له به‏سه‏رهاتى ژيانيان و خستنه روويان به شيٌوه‏يه‏كى چيروٌكى جوان بوٌ ئه‏وه‏ى سوودى زانستى ببه‏خشىٌ و هانده‏ريٌك بيٌت بوٌ روٌلٌه به‏رٍيٌزه‏كانمان هه‏تا زانياريان و به‏خشينى گيانى (روحى) كه‏له‏پوورى ئيسلامى نه‏مريان زياتر بيٌت.

    له خوداى به توانا ده‏پارٍيٌينه‏وه له راژه‏ى شويٌنه‏وارى به‏سه‏رهاتى پاكه‏كان سه‏ركه‏وتوومان بكات.

    سه‏ركه‏وتن هه‏ر له خوداوه‏يه‏

 

    دامه‏زراوه‏ى ئيمامى عه‏لى‏عليه السلام‏

    شه‏والى پيروٌز/ 1418كوٌچى‏

 

    بانگهيٌشتيٌك بوٌ جيهاد

 نازانم چيتان پىٌ‏بلٌيٌم و چوٌنتان باس بكه‏م؟! چونكه مروٌث به‏س به شيٌوه‏و له‏شى له ئاده‏ميزاد ناچيٌت، به‏لٌكو به‏و ناوه‏روٌك‏و ده‏روون و هوٌش و بيره‏يه (عه‏قلٌه‏يه) كه خوداى ته‏عالا ويستويه‏تى‏و به مروٌثى به‏خشيوه‏و پيٌى داوه‏و پايه‏دارى كردووه، له پله‏و پايه‏ى ئه‏وه‏نده به‏رز كردوٌته‏وه، شايانى ريٌزو ستايش بىٌ.

    له‏به‏ر ئه‏وه ئاده‏ميزاد گه‏وره‏ى هه‏موو گيان‏له‏به‏رانى خودايه له‏سه‏ر زه‏وى‏دا، به مه‏رجيٌك بزانىٌ چوٌن به چاكى له‏و نيعمه‏تانه‏ى كه خودا پىٌ‏ى به‏خشيوه بير بكاته‏وه، ئه‏ويش هه‏ر ئه‏و عه‏قلٌه‏يه، كاتىٌ خوداى ته‏عالا دروستى كرد، فه‏رمانى پيٌكرد وه‏ره پيٌش، هاته پيٌش و پاشان فه‏رمانى پيٌكرد برٍوٌ، روٌيى، ئينجا به ئاده‏ميزادى به‏خشى، ئيٌوه‏ش باش ده‏زانن پاشان خوداى ته‏عالا بوٌ هه‏لٌسه‏نگاندنى ئه‏م عه‏قلٌه چوٌن سويٌندى خوارد و فه‏رموى: به گه‏وره‏و جه‏لالى خوٌم، به هوٌى ره‏فتارى توٌوه سزا ده‏ده‏م و به هوٌى توٌشه‏وه چاكه‏ى ئاده‏ميزاد ئه‏ده‏مه‏وه‏و ئه‏يبه‏خشم.

    ئه‏ى خه‏لٌكينه: ئه‏گه‏ر به‏رٍاستى به‏و عه‏قلٌه باوه‏رٍتان هيٌناوه به خوداو پيٌغه‏مبه‏رو به قورئانى پيروٌزو شاهيديتان داوه‏و ئيمانتان پىٌ‏ى هيٌناوه، ئيٌستا ليٌتان ده‏پرسم به هه‏قى ئه‏وانه‏ى ئيمانتان پىٌ‏ى هيٌناوه پيٌم نالٌيٌن ئه‏م فه‏رموده‏يه‏ى خوداى ته‏عالا ماناى چى‏يه كه ده‏لٌىٌ: قُلْ لا أَسْئَلُكُم عَليه أَجراً اِلاَّ الِمَودة فِى الْقُربى‏[1] - ئه‏ى په‏يامبه‏ر به خه‏لٌكى رابگه‏ينه كه من هيچ پاداشتيٌكم له ئيٌوه ناوىٌ له به‏رامبه‏ر ريٌنمايتان به‏ره‏و ريٌگاى راست، جگه له خوٌشه‏ويستى بنه‏مالٌه‏كه‏م و خزمانى نزيكم نه‏بىٌ.

    دووباره پيٌم ناليٌن ماناى ئه‏و فه‏رموده‏يه‏ى خودا چى‏يه كه ده‏لٌىٌ اِنَّما يُريداللّه لِيُذْهِبَ عَنْكُم الرِّجس اَهْلَ الْبَيْت و يُطَهِّركم تَطهيراً - خوداى گه‏وره ده‏يه‏وىٌ بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏ر له هه‏رچى ناپاكى و پيسى و گوناح هه‏يه دوور بخاته‏وه‏و خاويٌن و پاكيان بكاته‏وه. (روون و ئاشكرايه مه‏به‏ست له (ئه‏هل البيت): عه‏لى، فاتيمه، حه‏سه‏ن و حوسه‏ينه).

    پاشان بوٌ وه‏سيه‏تى په‏يامبه‏رى خودا (درودى خوا له‏سه‏ر خوٌى‏و بنه‏مالٌه‏ى بىٌ) له په‏يمانه‏كه‏ى غه‏ديرى خوم له گوىٌ ناگرن‏و كارى پىٌ ناكه‏ن، كاتىٌ فه‏رمووى ئه‏من له نيٌوانتاندا دوو يادگارى گرانبه‏ها به جىٌ ديٌلٌم و يه‏كيٌكيان كتيٌبى خودايه (قورئانه)، ئه‏وى تريان عيتره‏ته‏كه‏مه، بنه‏مالٌه‏كه‏ى خوٌمه، ئه‏وانه هه‏ر يه‏كه‏يان له‏وى تريان مه‏زنتره‏و ئه‏گه‏ر ده‏ستيان پيٌوه بگرن، هه‏رگيز له دواى من ريٌگا ون ناكه‏ن.

    *  *  *

    هيٌنده‏ى نه‏ماوه دلٌم كلٌه‏په بگريٌت‏و بته‏قيٌته‏وه‏و خويٌن بباريٌنىٌ، باشه ئه‏ى ئيمام حه‏سه‏ن يه‏كيٌك نيه له بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏ر وه‏ك ده‏قى ئايه‏تى قورئان ئاماژه‏ى بوٌ ده‏كات و پيٌغه‏مبه‏رى خوداش(د.خ) وه‏سيه‏تى پىٌ كردوون، ئاگاداريان بن و پاريٌزگاريان لىٌ‏بكه‏ن و په‏يرٍه‏ويان بن. كه واته كوانىٌ ئه‏و ژيرو عه‏قلٌه مروٌثايه‏تيانه له كوىٌ بوون كاتىٌ ئيمام حه‏سه‏نى كورٍى عه‏لى (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) دواى بزووتنه‏وه‏كانى مه‏عاويه به‏ره‏و عيٌراق داوه‏تى كردن بوٌ جيهادو پىٌ‏گوتن خوداى گه‏وره جيهادى له‏سه‏ر به‏نده‏كانى خوٌى نووسيوه‏و فه‏رز كردووه‏و به ناحه‏زيش ناوى بردووه پاشان خودا به خاوه‏ن جيهادانى فه‏رمووه اصبروا أن الله مع الصابرين [2]- ئارام بگرن، چونكه خودا له‏گه‏لٌ ئه‏و كه‏سانه‏يه كه ئارام ده‏گرن.

    ئه‏ى خه‏لٌكينه! ئه‏گه‏ر ئارامگرو خوٌرٍاگر بن، ئه‏وا به ئامانج و ئاواته‏كانتان ده‏گه‏ن و ويسته‏كانتان به‏دى‏ده‏هيٌنن و به‏سه‏ر ناحه‏زان زالٌ ده‏بن. ئينجا ره‏حمه‏تى خوداتان لىٌ‏بىٌ هه‏ستن بوٌ جيهادو خوٌتان ئاماده بكه‏ن و برٍوٌن بوٌ ئوردوگاكه‏تان له نوخه‏يله... و به يه‏كه‏وه چاوه‏رٍيٌى رووداوه‏كان ده‏كه‏ين تا له‏سه‏ر پيٌش‏هاته‏كان برٍيار ده‏ده‏ين...

    ئه‏ى ئيمامه‏ت بنچينه‏يه‏ك نيه له بنچينه‏كانى ئايينه‏كه‏تان‏و په‏يرٍه‏وى كردنى ئيمام په‏يرٍه‏وكردنه له په‏يامبه‏رو په‏يرٍه‏وى كردنى په‏يامبه‏ريش په‏يرٍه‏وى كردنى خوداى گه‏وره‏يه... كه‏واته كوانىٌ! ئه‏ى عه‏قلٌتان له كوىٌ‏يه له راست وته‏كانى ئيمام حه‏سه‏ن(سلاٌوى لىٌ بىٌ) كويٌر بووينه‏و په‏يرٍه‏وى لىٌ ناكه‏ن، كاتىٌ فه‏رمانى پىٌ كردن برٍوٌن به‏ره‏و ئوردوگاى نوخه‏يله...؟! ئه‏وه چيه له ده‏رونتان ده‏سورٍيٌته‏وه‏و يارى به هه‏ست‏و سوٌزو بيركردنه‏وه‏تان ده‏كات؟ چوٌن تا ئيٌستا له پرٍوٌپاگه‏نده‏و پيٌداهه‏لٌگوٌته‏كانى مه‏عاويه نه‏گه‏يشتوونه‏و تىٌ‏ى ناگه‏ن... ئه‏و مه‏عاويه‏ى سه‏رى لىٌ شيٌوابوو، ترس دايگرتبوو، نه‏يده‏زانى چ بكات، هه‏تا ئيٌوه به سارديه‏كى زوٌره‏وه پيٌشوازيتان له فه‏رمانه‏كانى ئيمام(سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) و بانگه‏وازه‏كه‏ى بوٌ جيهاد كردو خوٌ ئاماده‏كردنتان بوٌ جه‏نگ به گرنگ وه‏رنه‏گرت و هه‏ست و به ليٌپرسينه‏وه‏ى ماناى جيهاد كردن نه‏كرد.

    ئه‏وه چ عه‏قلٌ و ژيريٌكه له جياتى ئه‏وه‏ى خوٌى به‏خت بكات بوٌ به‏رگرى كردن له حه‏ق و ريٌگاى راست و ئيسلامه‏تى و جيهاد كردن، كه چى مل كه‏چ بوو بوٌ ره‏شوه‏ت و پاره‏و پولٌى ئه‏مه‏ويه‏كان و ته‏ماعى دونيا...

     له‏ناو ئه‏و رووداوانه‏و بىٌ هه‏لٌويٌستى خه‏لٌك تروسكه‏ى هيوايه‏ك بريسكى داو نائوميٌديه‏كه‏ى ئيمام حه‏سه‏نى (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) له‏ناو برد، ئه‏ويش له هه‏لٌويٌستى عوده‏ى كورٍى حاته‏م و قه‏يسى كورٍى سه‏عدو مه‏عقل كورٍى قه‏يس و زيادى كورٍى سه‏عسه‏عه‏ى ته‏ميمى‏يه‏وه سه‏رچاوه‏ى گرت و چونكه ئه‏وانه هاتن‏و هه‏لٌويٌستى وه‏فادارى و دلٌسوٌزى خوٌيان بوٌ ئيمام ده‏ربرٍى و دووپاتيان كرده‏وه‏و ده‏ستيان خسته نيٌو ده‏ستيه‏وه‏و په‏يمانيان دا به‏ره‏و پيٌشه‏وه برٍوٌن له‏گه‏لٌيدا بوٌ لايه‏نگيرى كردنى هه‏ق و به‏ره‏نگارى زوٌردارى و فيتنه‏چيان ببنه‏وه. له به‏رامبه‏ر ئه‏و كوٌمه‏لٌه‏ى ده‏يانويست ئيمام (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) به‏جىٌ بهلٌيٌن و برٍوٌن به ده‏نگيٌكى به‏رز گازه‏نده‏يان لىٌ ده‏كردن، هانيانده‏دان بوٌ ئه‏وه‏ى هه‏ست به لىٌ‏پرسينه‏وه بكه‏ن‏و به ئه‏ركى سه‏رشانى خوٌيان هه‏ستن و به‏رامبه‏ر به پاراستنى په‏يامى ئيسلامه‏تى و بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏ر هه‏لٌويٌست وه‏رگرن و پاريٌزگارى لىٌ بكه‏ن...

    ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) به وته‏كانى ئه‏و پياوانه زوٌر دلٌشاد بوو، هه‏لٌويٌستى دلٌسوٌزى و راستگوٌيى‏يانى به باشى و چاكه‏كارى هه‏لٌسه‏نگاندو گوتى: راست ده‏لٌيٌن خودا بتان‏به‏خشى و تا ئيٌستاش هه‏ر به نياز پاكى و وه‏فادارى و خوٌشه‏ويستى راسته‏قينه‏وه بوٌ بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏ر(د.خ) ده‏تانناسم... داوا له يه‏زدان ده‏كه‏م چاكه‏تان بداته‏وه.

     *  *  *

     به‏م جوٌره خه‏لٌكيٌكى زوٌر گه‏رٍانه‏وه‏و ئاماده‏بوون لايه‏نگيرى حه‏ق بكه‏ن و به‏رگرى له ئيسلام بكه‏ن كه ئه‏وه‏ش ته‏نها ئاوات و هيواى ئيمام حه‏سه‏ن(سلاٌوى له‏سه‏ربىٌ) بوو، بوٌيه ئيمام (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) هه‏ستا ده‏ستى كرد به دانان و دارٍشتنى نه‏خشه‏و پلان بوٌ تيپه سه‏ربازييه‏كان و ئاموٌزايه‏كى خوٌى كه ناوى عوبه‏يدولٌلاٌى كورٍى عه‏باس بوو، بوٌ سه‏ركردايه‏تى هه‏لٌبژاردو له‏شكريٌكى له‏گه‏لٌ نارد، وه‏ك پيٌشه‏كيه‏ك بوٌ سوپايه‏كه‏ى و به عوبه‏يدولٌلاٌى گوت: ئه‏ى ئاموٌزا دوانزه هه‏زار پياوم له‏گه‏لٌ ناردى كه باشترين سوارچاكى عه‏ره‏ب و شاره‏زايانى هه‏ريٌمه‏كانى (شارانيان)يان تيٌدايه‏و هه‏ر يه‏كيٌكيان به‏قه‏ده‏ر ده‏سته‏ييٌكى دوژمن زياتره... له‏گه‏لٌيان برٍوٌ، فه‏رمانه‏كانت به‏رامبه‏ريان نه‏رم بىٌ و روو خوٌش به له‏گه‏لٌيان و دلٌت فراوان كه بوٌيان و نزيكيان بكه‏ره‏وه له خوٌت و كوٌرٍه‏كانت، چونكه ئه‏وانه پاشماوه‏ى باوه‏رٍدارانى ميرى ئيماندارانن (مه‏به‏ست له ئيمام عه‏لى‏يه - سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ). برٍوٌ له‏گه‏لٌيان بوٌ سه‏رئاوى فورات و پاشان به كه‏نارى رووباردا هه‏لٌكشىٌ هه‏تا به سوپاى مه‏عاويه ده‏گه‏ى و هه‏ر كاتيٌك به سوپايه‏كه‏ى گه‏يشتى، ئاگادارى هه‏موو كارو كاردانه‏وه‏كيان ببه هه‏تا ده‏تگه‏مىٌ، چونكه من له دوات ديٌم و هيٌنده‏م پىٌ ناچىٌ پيٌت راده‏گه‏م... با هه‏موو روٌژىٌ هه‏والٌه‏كانتم پىٌ بگات... و شه‏رٍ له‏گه‏لٌ سوپاى مه‏عاويه مه‏كه، هه‏تا شه‏رٍت له‏گه‏لٌ نه‏كات و ئه‏گه‏ر ده‏ستى پيٌكرد، ليٌيان ده‏ن‏و بيانكوژن و ئه‏گه‏ر خوا نه‏كرده پيٌكراى يا خود شه‏هيد بووى، ئه‏وا قه‏يسى كورٍى سه‏عد ده‏بيٌته سه‏ركرده‏ى سوپا، ئه‏گه‏ر ئه‏ويش پيٌكرا يان شه‏هيد بوو، ئه‏وا سه‏عيدى كورٍى قه‏يس بوٌ سه‏ركردايه‏تى سوپا جيٌگاى ده‏گريٌته‏وه.

    *  *  *

     كاتىٌ كه تيپه سه‏ربازى‏يه‏كان گه‏يشتنه سه‏ر رووبارى دوجه‏يل له عيٌراق، له‏وىٌ له ناوچه‏ى مه‏سكه‏ن هه‏ر يه‏كه شويٌنى ديارى كراوى خوٌى گرت و دامه‏زرا، هه‏ر له‏و كاته‏شدا ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) به‏سه‏ركردايه‏تى پاشماوه‏ى سوپايه‏كه له ناوچه‏ى (موزلم سابات) نزيكى مه‏دائن ئوردوگاى (سه‏ربازگه)ى دامه‏زراند. ليٌره‏دا ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) رووى كرده خه‏لٌكه‏كه‏و پيٌى گوتن: ئايا ده‏بىٌ ئه‏وه هوٌش و بيرو عه‏قلٌ و ويژدانتان بىٌ‏هانى داون بوٌ ئه‏وه‏ى ئه‏و سوپايه پيٌك‏بهيٌنن كه له ناوچه‏ى نوخه‏يله ئوردوى گرتووه، يا خود گازانده به هيٌزه‏كانى عوده‏ى كورٍى حاته‏م و رووناك‏بيٌرانى ترن، واى ليٌكردوون له شه‏رمان سوپا پيٌك‏بهيٌنن. چونكه وره نزميتان و گران روٌيشتنتان و بىٌ هيٌزو بىٌ تواناو داوه‏شايى به ئاشكرا له سه‏رتان دياره. ئايا نازانن ئه‏گه‏ر به‏م جوٌره بميٌننه‏وه ئه‏وه ماناى ياخى بوونه له خوداى گه‏وره‏و شكودار، له كاتيٌكدا كه مه‏عاويه‏ى نه‏فره‏ت ليٌكراو به ئاشكرا ياخى بوونى خوٌى له خودا ده‏رده‏برٍىٌ كه‏چى سوپايه‏كه‏ى په‏يرٍه‏وى لىٌ ده‏كاو مل كه‏چيه‏تى و ئاماده‏يه بوٌ جىٌ به‏جىٌ كردنى هه‏ر فه‏رمانيٌك.

    له‏گه‏لٌ هه‏موو ئه‏وانه‏شدا ئه‏وه‏ى باردوٌخه‏كه‏ى به‏جارىٌ شيٌواند و ئالٌوٌزكردو تروسكه‏ى هيواى سه‏ركه‏وتنى له رووى ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) كوژانده‏وه، ئه‏و كاره‏ساته بوو كه هيچ حسابيٌكى بوٌ نه‏كرابوو و هه‏موو پلانه‏كانى هه‏لٌوه‏شانده‏وه‏و رووى رووداوه‏كانى به ته‏واوى گوٌرٍى، ئه‏ويش ئه‏وه بوو كه ئاموٌزاكه‏ى عوبه‏يدولٌلاٌى كورٍى عه‏باس سه‏ركرده‏ى سوپايه‏كه‏ى خيانه‏تى له‏گه‏لٌ كردو هه‏لاٌت و خوٌى گه‏يانده ريزى سوپاى مه‏عاويه. دياره له بنه‏رٍه‏تدا پياويٌكى بى وره‏و بىٌ‏توانا بوو، ئاره‏زووى پاره‏ى ده‏كرد، خوٌى رانه‏گرت به‏رامبه‏ر به پاره‏و پولٌى مه‏عاويه كه له پشت په‏رده‏وه بوٌى ده‏هات. بوٌيه هه‏لٌخه‏لٌه‏تاو له ريٌى لايداو روٌژيٌك كه سوپايه‏كه‏ى چاوه‏رٍىٌ بوو سه‏ركرده‏كه‏يان بيٌت نويٌژى به‏يانيان پىٌ بكات، كه‏چى به ديار كه‏وت كه ئه‏و هه‏لاٌتووه‏و خوٌى گه‏ياندوٌته سوپاى مه‏عاويه. به‏م جوٌره مه‏عاويه ديتى كه نزيكترين ريٌگا بوٌ فشار خستنه سه‏ر ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) بوٌ ئه‏وه‏ى په‏يمانى پىٌ بدات ئه‏وه‏يه كه پاره‏يه‏كى زوٌر خه‏رج بكات بوٌ كرٍينى ويژدان و عه‏قلٌى خه‏لٌك و بلاٌوكردنه‏وه‏ى پرٍوٌپاگه‏نده‏ى گوماندار له نيٌوان ريزه‏كانى سوپاى ئيمام (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ)و كوٌمه‏لاٌنى خه‏لٌكدا.

    دواى ئه‏وه‏ى عوبه‏يدولٌلاٌى كورٍى عه‏باس سه‏ركرده‏ى سوپاى ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) چووه ريزى سوپايه‏كه‏ى مه‏عاويه؛ بانگده‏رى مه‏عاويه به ده‏نگيٌكى به‏رزه‏وه رووى له سوپايه‏كه‏ى ئيمام (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) كردو پيٌى گوتن: ئه‏وه‏تا سه‏ركرده‏كه‏تان لاى ئيٌمه‏يه‏و په‏يمانى داوه، جا ئيٌوه له‏سه‏ر چى خوٌتان به كوشت ده‏ده‏ن.

     مه‏عاويه زياتر په‏ره‏ى به چالاكيه‏كانى ده‏داو هه‏ولٌى ده‏دا هه‏تا زووه زوٌرترين لايه‏نگر بوٌ خوٌى په‏يدا بكات له ريزى لايه‏نگرانى ئيمام، ئه‏وه بوو ده‏ستى كرد به نووسينى چه‏ند نووسراويٌك بوٌ هه‏ندىٌ له‏سه‏ركردانى كوفه‏و وه‏عده‏ى پاره‏و ولايه‏تى پىٌ ده‏دان... هه‏نديٌكيان حه‏زيان لىٌ بوو، وه‏لاٌميان دايه‏وه‏و بوٌيان نووسى كه به زووترين كات بگاته لايان و ئاماده‏يى خوٌيان بوٌ ده‏ربرٍيبوو كه ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) بده‏ن به ده‏سته‏وه يا خود له ناوى به‏رن. به‏لاٌم كاتىٌ ئيمام به‏و پيلانانه‏ى زانيه‏وه، بوٌ پاريٌزگارى كردنى خوٌى ئه‏گه‏ر بيويستايه نويٌژ بكات، درعه‏كه‏ى له‏به‏ر ده‏كرد...

    *  *  *

    دواى ئه‏و هه‏موو رووداوانه، ده‏بوايه ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى لىٌ بىٌ) له دوو چاره‏نووس يه‏كيٌكيان هه‏لٌبژيٌرىٌ، يان ئه‏وه‏تا خوٌى و پياوانى بنه‏مالٌه‏كه‏ى و ياوه‏رانى بوٌ ماوه‏ى چه‏ند سه‏عاتيٌك له‏گه‏لٌ سوپاى بىٌ ويٌنه‏ى مه‏عاويه شه‏رٍ بكه‏ن، هه‏موويان له‏ناو بچن يا خود په‏يمان بدات بوٌ ئه‏وه‏ى مه‏بده‏ئه‏كان له شيٌواندن و خوٌيان و ياوه‏رانى له‏ناوچوون و ئيسلامه‏تيش له‏ناو بردن و ره‏ش بوونه‏وه بپاريٌزىٌ و جاريٌكى تر نه‏گه‏رٍيٌنه‏وه بوٌ سه‏رده‏مى نه‏فامى. جا ليٌره‏دا ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) ديتى به‏رژه‏وه‏ندى ئيسلام له‏سه‏روى به‏رژه‏وه‏ندى خوٌيه‏تى، به‏لٌكو له‏سه‏روى هه‏موو كارو بارى دونيايه، بوٌيه به پيٌويستى زانى شه‏رٍ نه‏كات و په‏يمان به مه‏عاويه بدات.

 به‏م جوٌره‏ش ده‏توانىٌ دواى ئه‏وه هه‏موو كاتى خوٌى بوٌ ريٌنمايى كردنى خه‏لٌكى ته‏رخان بكات و فيٌرى زانستيان بكات و له‏سه‏ر چاكترين ره‏وشت په‏روه‏رده‏يان بكات و به‏لٌكو عه‏قلٌ و ويژدانيان ئه‏و روانگه و ريٌبازه ده‏گرنه‏وه خوٌيان و بوٌ كاركردن به ناوه‏روٌكه‏كه‏ى بير ده‏كه‏نه‏وه، به‏لاٌم ئايا مه‏عاويه به‏س به كورسى فه‏رمانرٍه‏وايى دلٌى داده‏كه‏وىٌ و ئايا له هوٌنينه‏وه‏ى پيلانه گلاٌوه‏كانى و كرٍينى عه‏قلٌ و ويژدانى خه‏لٌكى به پاره‏و پولٌ ده‏وه‏ستىٌ؟ يا خود به‏ره‏دوام ده‏بيٌت له‏سه‏ر ريٌگاى ناله‏بارى هه‏تا ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) له‏ناو ده‏بات... به‏لٌىٌ مه‏عاويه هيچ شويٌنيٌك به خوٌى نه‏ده‏گرت هه‏تا ئاواته‏كه‏ى بوٌ هاته دى، به هوٌى جه‏عده‏ى كچى ئه‏شعه‏س (كه په‏يمانى پىٌ دابوو هه‏موو شتيٌكى بوٌ جىٌ به جىٌ بكات) و ژه‏هرى كرده خوٌراكى ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) شه‏هيدى كرد، به‏م جوٌره‏ش مه‏عاويه هه‏موو ئه‏و ئاشتى و قه‏ول و قه‏رارو په‏يمانه‏ى به‏ستبووى له‏گه‏لٌ ئيمام حه‏سه‏ن (سلاٌوى لىٌ بىٌ) خستيه ژيٌر پىٌ‏يه‏وه‏و شكاندى و گشت ئه‏و په‏ردانه‏ى به‏كارى ده‏هيٌنان بوٌ ئه‏وه‏ى به خه‏لٌكى بسه‏لميٌنىٌ كه ئيسلام ياره‏و ئاشتى‏خوازه دادرٍاندو لايه‏نى نياز پيسى و گلاٌوى به‏نى ئوٌمه‏يه‏ى بوٌ كوٌمه‏لاٌنى خه‏لٌك ئاشكرا كرد.

    *  *  *

 


[1] الشورى‏ 42:23.

[2] الاحزاب 33: 33.

 

 

عنوان الکتاب