back

Hvad Siger andre om

next

 

Hvad Siger andre om:

Islam

Den hellige profet

Koranen

Imam Hussain

 

 

 

” Historien  tydeliggør at legenden om fanatiske muslimer, der fejer henover verden og tvinger overvundne racer til at acceptere Islam med sværdets hjælp, er en af de mest absurde myter historikere nogensinde har gentaget.”                                                             (De Lacy O’Leary)

 

 

”Lad der ikke være nogen tvang i religion: sandhed skelnes tydeligt fra vildfarelse: dem som afviser ondskab og tror på Gud holder fast i det mest troværdige håndtag, som aldrig knækker. Og Gud hører og ser alle ting”                                                                den hellige koran 2:256

                                                                                                                               

Hvad siger andre om :

Islam – den hellige profet – koranen - imam Husain

ISLAM:

”Islam er universets religion, Islam er menneskets skæbne. Den skæbne må fuldbyrdes før eller senere. Muslimer bærer et stort ansvar på deres skuldre i den henseende, og jo før de får øjnene op for det, jo bedre.”                                                                                  (prof. Dr. C. Antonoff).

 

”Afrika er et rimeligt område for alle religioner, men den religion afrikanerne vil acceptere, er en religion som passer deres behov. Og ifølge dem der har ret til at tale om dette emne, er denne religion Islam.”                                                                                                (H.G. Wells).

 

”Europa er forsat med at holde vores videnskabelige forpligtelser over for muslimerne ude af syne. Sandelig kan de ikke skjules meget længere.”                                  (Rev. G. Margoliouth).

 

”Som en påmindelse om den blodplettede slagmark ved Kerbala', hvor Profetens barnebarn til sidst faldt, tortureret af tørst og omgivet af sine myrdede slægtninge, har der siden da fremkaldt de dybeste følelser, den mest afsindige sorg og opstemt sjælen hvor smerte, fare og død formindskes til uoverlagte bagateller for selv den mest lunkne og ubetænksomme person. Sandelig, på den 10. i Muharram fortælles tragedien i Persien, Tyrkiet og Ægypten og andre steder hvor der findes et Shittisk samfund.

Mens jeg skriver kommer det hele tilbage til mig; den jamrende messen, de hulkende mængder, de hvide dragter plettet af rødt blod fra selv tildelte sår, rusen af sorg og sympati.”

  (Browne, ”A Literary History of Persia”).

 

”Islam introducerede en livskraftig puritanisme i Asien og Europa, som misbilliger selv dans og kortspil”.                                                                                                      (Sadhu T.L. Vaswani).

 

”Ingen religion i historien har spredt sig så hurtigt som Islam”.                  (James A. Michener).

” Hvis nogen religion har en chance for at herske over England, nej Europa, indenfor de næste 100 år, så kan det kun blive Islam. Jeg har altid værdsat Muhammads religion højt på grund af dens  vidunderlige livskraft. Den forekommer mig som den eneste religion der indeholder den tilpassende kapacitet til enhver ændring i eksistensen: som appellerer til enhver alder. Jeg tror, at hvis en mand som Muhammad blev diktator i den moderne verden, så ville det lykkes for ham at løse dens problemer på en måde, som ville bringe den meget nødvendige fred og lykke.”

                                                                                                                   (George Bernard Shaw)

DEN HELLIGE PROFET:

Muhammad er filosof, taler, apostel, lovgiver, erobrer af ideer, istandsætter af  logiske dogmer, fra en kult uden billeder, grundlægger af 20 jordiske imperier og et åndeligt imperium.

Efter alle de standarder hvorefter menneskelig storhed kan måles, kan vi tillade os at spørge, er der en større end ham?”                                                                                                (Lamartine)

 

”Hans (Muhammads) evne som en statsmand stående overfor problemer af ekstraordinær karakter er virkelig forbløffende”.                                                                      (Alfred Guillame)

 

”Muhammad var venlighedens sjæl og hans påvirkning blev mærket og aldrig glemt af dem omkring ham”.                                                                                           (Diwan Chand Sharma)

 

”Muhammads enorme bidrag til civilisationen forbliver en enestående og forbløffende historisk kendsgerning, hvordan vi end vurderer det”.                                  (Lalla H. Dayal, M.A., Ph.D.)

 

”Muhammad er den af alle mænd, der har udøvet den største indflydelse på menneskeheden.”

                                                                                                                                           (Draper)

Det må sandelig fastslås at af alle kendte lovgivere og sejreherrer kan ikke en nævnes, hvis historie er skrevet med større autenticitet og fuldt ud detaljeret end det om Muhammads”.

(John Davenport)

  ”En af de fineste ting i Muhammads lære er at han påbyder ethvert menneske at afsætte en vis procentdel af sin årlige indkomst som de fattiges ejendom”.                         (H. & D.L. Thomas)

 

DEN HELLIGE KORAN:

” Oprigtighed i alle henseender forekommer mig at være Koranens dyder”.     (Thomas Carlyle)

 

”Den (Koranen) er den mest højtagtede og mægtige religiøse bog i verden”.         (J. C. Wilson)

 

”Koranen er stærk nok til at overvinde hjerterne”.                                      (Rev. O. Leary, D.D.)

 

”Den (Koranen) er en bogstavelig åbenbaring fra Gud, dikteret til Muhammad gennem Gabriel, perfekt i hvert et bogstav”.                                                                      (Harry Gaylord Dorman)

 

”Det er denne kombination af hengivelse til én Gud samt praktisk instruktion der gør Koranen unik”.                                                                                                              (James A. Michener)

 

IMAM HUSAIN:

”Husain marcherede med sin lille forsamling, ikke for ærens skyld, ikke for magten eller rigdommens skyld, men for at ofre deres liv og hver person fra den tapre gruppe, mand eller kvinde, vidste at fjenderne var uforsonlige og ikke kun var rede til at kæmpe, men også til at dræbe. Nægtet selv vand til børnene, forblev de solsvedne under den brændende sol, i det varme svidende sand og ikke een tøvede et øjeblik, men stod modigt ansigt til ansigt mod de største odds uden at vige tilbage.”                                                                     (Dr. K. Sheldrake)

 

”Den bedste lektie vi kan lære fra tragedien i Kerbala' er at Husain og hans tilhængere var Guds strenge troende. De påpegede at talmæssig overlegenhed ikke tæller når det kommer til Sandhed og Løgn. Husains sejr på trods af hans mindretal forbavser mig.”      (Thomas Carlyle)

 

”I en fjern tidsalder og omgivelser vil Husains tragiske dødsscene vække sympati hos den køligste læser.”                                                                                                                  (Gibbon)

 

”Den der falder for Guds kærlighed skal rejse sig som en STJERNE”.                  (Ben Johnson)

 

 

ASMA–UL-HUSNA

 

 

 

 

”Gud belærer os godhed, men hvordan kan vi se, hvis vi blænder os selv? Til sidst opdager vi hvor lav vores rang er, hvis det ikke var for Guds Nåde: Lad os bøje os for Hans vilje og acceptere Hans sande vejledning. Lad os velsigne Ham og tro på Ham nu og for altid.”

 

ASMA- UL – HUSNA

(GUDS SMUKKE NAVNE)

De smukkeste navne tilkommer Gud, så kald Ham derved.                                           7: 180

De som tror og de hvis hjerter finder tilfredsstillelse ved erindring om Gud, for i erindringen om Gud finder hjerterne uden tvivl tilfredsstillelse.                                                         13:28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Ya Allah                        Ya Âdil

1.           Ya Âkhir

2.           Ya Âlim

3.           Ya  Ahad

4.           Ya Awwal

5.           Ya Azali

6.           Ya Aziz

7.           Ya Azim

8.           Ya Ba’ith

9.           Ya Baqi

10.         Ya Bari

11.         Ya Barr

12.         Ya Basir

13.         Ya Basit

14.         Ya Batin

15.         Ya Fatih

16.         Ya Ghaffar

17.         Ya Ghafur

18.         Ya Ghani

19.         Ya Hadi

20.         Ya Hafiz

21.         Ya Haiy

22.         Ya Hakim

23.        

Oh Gud

Oh Den Retfærdige

Oh Den Sidste

Oh Den Vidende

Oh Den Ene og Eneste

Oh Den Første

Oh Den Evige (I det fortidige)

Oh Den Magtfulde

Oh Den Mest Ophøjede

Oh Den som vækker de døde

Oh Den Evige (I det fremtidige)

Oh Den Dygtige Arbejder

Oh Den Gode

Oh Den Seende

Oh Den der åbner op

Oh Den Skjulte

Oh Den der åbner

Oh Den undskyldende

Oh Tilgiver

Oh den tilstrækkelige

Oh Vejleder

Oh Opretholder

Oh Evige

Oh Viise


 

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

24.         Ya Hakim –al-Mutlak

25.         Ya ’Ali

26.          Ya Halim

27.         Ya Hamid

28.        Ya Haqq

29.       Ya Hasib

30.       Ya Hatim

31.       Ya Jabbar

32.       Ya Jalil

33.       Ya Jaame

34.       Ya Jamil

35.       Ya Kabir

36.       Ya Karim

37.       Ya Khabir

38.       Ya Khafiz

39.       Ya Khaliq

40.       Ya Latif

41.       Ya Majid

42.       Ya Malik

43.       Ya Malik- al-Mulk

44.       Ya Mani’

45.       Ya Momin

46.       Ya Matin

47.       Ya Mohyi

48.       Ya Muakhkhir

49.       Ya Mubdi

50.       Ya Mughni

51.       Ya Muhaimin

Ya Mu’id

Oh Dommer over dommerne

Oh Den Ophøjede

Oh Den Overbærende

Oh Den Prisværdige

Oh Sandheden

Oh Beregner

Oh Den Mægtige

Oh Den Uimodståelige

Oh Den Ærede

Oh Samler

Oh Den Godgørende

Oh Den Meget Storslåede

Oh Den Gavmilde

Oh Den Vidende

Oh Ydmyger

Oh Skaber

Oh Den Nådige

Oh Den Ærefulde

Oh Konge over Konger

Oh Konge af Kongeriget

Oh Den Tilbageholdende

Oh Den Trofaste

Oh Den Bestemte

Oh Den der gør Levende

Oh Den Der Opfylder

Oh Den begyndende

Oh Den Tilstrækkelige

Oh Hjælper i fare

Oh Genopretter

 

 

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

686

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

52.                       Ya Mu’ti

53.                       Ya Muizz

54.                       Ya Mujib

55.                       Ya Mukhbir

56.                       Ya Mukit

57.                       Ya Muqaddim

58.                       Ya Muqsit

59.                       Ya Muqtadir

60.                       Ya Mumit

61.                       Ya Muntaqim

62.                       Ya Musawwir

63.                       Ya Mutaali

64.                       Ya Mutakabbir

65.                       Ya Nafi

66.                       Ya Nur

67.                       Ya Qadir

68.                       Ya Qahhar

69.                       Ya Qawi

70.                       Ya Qayyum

71.                       Ya Quddus

72.                       Ya Rab

73.                       Ya Rafi

74.                       Ya Rahim

75.                       Ya Rahman

76.                       Ya Raqib

Ya Rashid

Ya Rauf

77.   Ya Razzaq

        Ya Sabur

78.    Ya Salam

Oh Forsyner

Oh Den, der Hædrer

Oh Den, der hører Bønner

Oh Den, Der Informerer

Oh Den, der opretholder

Oh Den Advarende

Oh Retfærdige

Oh Mægtige

Oh Den, der Dræber

Oh Den Hævnende

Oh Billedhugger

Oh Den, der er hævet over al Kritik

Oh Den Majestætiske

Oh Den, der er Gunstig tilbøjeligt

Oh Lys

Oh Forsyn

Oh Den Herskende

Oh Den Mægtige

Oh Den Selv Eksisterende

Oh Den Hellige

Oh Herre

Oh Den Ophøjede

Oh Den Barmhjertige

Oh Den Forbarmende

Oh Den Årvågne

Oh Den Ufejlbarlige

Oh Den Overbærende

Oh Den Forsørgende

Oh Den Tålmodige

Oh Fred

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

 

Ya   Ya Samad

        Ya Sami

        Ya Shahid

        Ya Shakir

        Ya Shakur

        Ya Vakil

        Ya Tawwab

79.   Ya Vali

80.  Ya Wahhab

81.         Ya Wahid

82.                       Ya Wajid

83.  Ya Wadud

84.  Ya Wali

85.  Ya Wasi

86.  Ya Warith

87.  Ya Wali al ahsan

88.  Ya Zal-Jalal-Wal-Ikram

 

Oh Den Evige

Oh Den Hørende

Oh Den Vidnende

Oh Den Taknemmelige

Oh Den Påskønnende

Oh Beskytter

Oh Den, der Lader sig Formilde

Oh Den Næreste Ven

Oh Den Givende

Oh Den Ene

Oh Den Forstående

Oh Den Elskende

Oh Leder

Oh Den Rigelige

Oh Den der Arver

Oh De Troendes Ven

Oh Herre over Magt og Majestæt

 

           

 


 

 

DEN HELLIGE KORAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har åbenbaret for jer (oh mennesker) en Bog i hvilken der er et budskab til jer: vil I da ikke forstå?                                                   

                                                                                                             Den hellige Koran 21:10

 

DEN HELLIGE KORAN

 

Af alle de himmelske bøger åbenbaret til forskellige profeter som vejledning til menneskeheden, indtager Den Hellige Koran en unik position på den måde at den gælder for alle tider og alle egne til verdens ende, fordi det er Allahs sidste ord og der vil ikke komme nogen åbenbaret bog efter den.

Islam er en perfekt religion og den berører ethvert aspekt indenfor menneskelig aktivitet, derfor indeholder Koranen, Guds Bog, et komplet livs kodeks, som kan opnås af mennesket på ethvert tidspunkt på ethvert sted. J. Davenport siger i sin bog ”Muhammad and the Quran”:

”Koranen er  hovedlovsamlingen i den muslimske verden. Det er en social-, civil-, kommerciel -,  juridisk -, straffe-,  kriminal- og religiøs lovsamling som alt er reguleret efter, lige fra religionen cermonier til dem i det daglige liv, fra sjælens frelse til kroppens helbred, fra de almindelige samfunds rettigheder til de individuelle, fra menneskets interesser til samfundets, fra moralitet til  kriminalitet, fra straffen her til straffen i det kommende liv.”

Koranen er ikke en bog indeholdende teorier, men det er en Bog, som hele tiden tilskynder mennesket til at praktisere og handle. Den indbyder altid til at tænke, overveje og betragte universets mysterier. Det er ikke kun en bog man skal recitere men forstå, og anvende instruktionerne i ens eget liv. Koranen indeholder revolutionære ideer så en person der befinder sig i en dyb grøft af fornedrelse kan rejse sig og nå højdepunktet af storhed og ære, komme ud af forfald og rejse sig.

Hazrat 'Ali, den største til at udlægge Den Hellige Koran, den uforlignelig lærde i Islam og en taler af højeste kaliber, taler om Koranen med de følgende ord:

”På sådan en tid gjorde Han den Hellige Profet (saws) til formidler af Sit åbenbarede Budskab, bragte muslimerne ud af verdens kaos og bragte budskabet om fred og velstand til menneskeheden!”.

Allah åbenbarede også Sit Budskab til den Hellige Profet (saws) gennem Den Hellige Bog (Koranen). Denne Bog indeholder så megen viden og oplysning at den aldrig vil være ineffektiv, formålsløs eller frugtløs. Den frembringer en så dyb visdom i sine ord, at en almindelig mand faktisk ikke kan nå dens dybder. Det er en landevej, som ikke vil vildlede nogen. Den er et lys som aldrig vil slukkes. Den skaber en sådan skelnen mellem sandhed og usandfærdighed at dens afgørelser aldrig vil blive udfordret eller modbevist. Dens formaninger vil ikke vise sig at være forkerte. Den er en kur mod tankernes fordærvelse. Den er en kraft, som ikke kan overvindes. Den er en personificeret sandhed. Dens tilhængere vil aldrig fortryde deres støtte dertil. Den er en grube af tro, et springvand af viden og et kildevæld af lighed og retfærdighed. Den visdom  som Bogen indeholder og den lærdom som den videregiver, kan ikke udtømmes. Den er et sådant mål, at de som forsøger at nå den aldrig vil fare vild. Den er en sådan milepæl, at dem der følger sandhedens vej aldrig vil forfejle den. Den er en så ædel informations kilde, at intet kan overgå den. Gud har gjort den til en velsignelse for de lærde, vise og oprigtige personer og et ufejlbarlig middel for de syndige og en oplysningskilde for dem i mørkets dybder. Den er en stærk bindende kraft, som skal holde mennesket indenfor sandhedens, troens og kærlighedens bånd. Den er den sikreste tilflugt fra synd og umoralitet. Den er forløberen for fred for mennesket. Den ærer dem, der accepterer den, vejleder dem som følger den, gavner dem, der handler i overensstemmelse med dens diktater og den fungerer som et sundt argument for dem, der taler på baggrund af den. Den bringer dem der antager den succes. Det er den hurtigste og korteste vej til frelse for dem, der former deres liv i overensstemmelse med dens principper. Det er den nemmeste og bedste forklaringsform for dem, som vil forstå sandhedens og fromhedens principper. Hvad angår menneskehedens historie er den, den bedste informationskilde og hvad angår lighed og retfærdighed er den den bedste lovbog.

Det er en unægtelig kendsgerning at bogen selv ikke kan lære og vejlede sine læsere, fordi der er alle muligheder for misforståelser og misfortolkninger og så videre, det er nødvendigt at Koranens læresætninger tages direkte fra Profeten eller hans Ahl-ul-Bait (efterkommere) som altid var nær ham.

Den Hellige Profet har personligt sagt:

”Jeg efterlader blandt jer to betydningsfulde ting, Allahs Bog (Koranen) og mine Itrat (efterkommere), hvis I holder fast i dem vil I aldrig fare vild og disse to skal aldrig skilles fra hinanden, indtil de møder mig ved den himmelske Kausar kilde.”

Guds befaling om at adlyde Den Hellige Koran kan ses ud fra nogle få vers ud af mange, som de følgende:

”Dette er Bogen. I den er der vejledning uden tvivl for dem som frygter Gud, som tror på det usete, opretholder bønnen og giver ud af det Vi har forsynet dem med.”                                                                                                             (2:2-3)

                      

”Dette er den viise skrifts tegn: som en retledning og en barmhjertighed mod dem, der handler godt, de, der opretholder bønner og giver almissen – dem er det, som holder det hinsidige for sikkert.”                                                         (31:2-4)

                                                                  

”Se, det er en ædel Koran, en velbevaret bog, som ingen berører undtaget de rene, en åbenbaring fra verdnernes Herre.”                                             (56:77-80)                                                                                                                                                                  

                                                     

”Vi sendte Koranen ned i sandhed og i sandhed er den kommet ned:

Og Vi sendte dig kun for at give glædeligt budskab og advare (syndere).”

               (17:105)

”Når Koranen læses, så lyt til den med opmærksomhed og hold fred; at I må opnå nåde.”                                                                                                   (8:204)

                                                                                                

 AYAT AL-KURSI: (Koranens tronvers)

”Oh I som tror! Spender ud af (gaverne) Vi har tildelt jer, førend dagen kommer, hvor ingen forhandlinger (vil nytte) ej heller venskab ej heller forbøn. De, som afviser Troen, er synderne. Allah – der er ingen undtaget Han, den levende, den bestandige. Ham overvælder hverken søvn eller slummer. Ham tilhører hvad der er i himlen og hvad der er på jorden. Hvem er den, der kan gå i forbøn hos Ham uden Hans samtykke? Han ved, hvad der er foran dem og hvad der er bag dem, og de erkender af Hans viden intet undtagen hvad Han vil. Hans trone omfatter himlen og jorden, og deres opretholdelse volder Ham ikke besvær. Han er den ophøjede, den vældige.

Lad der ikke være tvang i religionen: sandheden afviger tydeligt fra vildfarelse: den der afviser ondskaben og tror på Gud har grebet fat i det stærkeste håndtag, som aldrig knækker. Og Gud hører og ved alle ting. Gud er beskytteren for dem, som tror: fra mørkets dybder vil Han føre dem ind i lyset. Af dem som fornægter Troen, deres beskyttere er de slette. Fra lyset vil de lede dem ind i mørkets dyb. De vil blive ildens partnere, de forbliver deri (for altid).”

                                          (2:254,255, 256,557)

 

 

index