back

Spm. 1 & Spm.12

next

 

Spm. 1

Hva betyr ordet "Frelser", og hva innbefatter det?

 

Ordets mening er klar, og ordets røtter er forklart i "Dictionary of Etymology" (etymologisk leksikon) på følgende måte:

 

Antagelig før 1300 AD. Frelser er en som redder menneskeheten fra synd, en tittel til Jesus Kristus. I Arthur og Merlin, lånt fra Gammel Fransk saveour. Fra Gammel Latin salvàtòrem ( nominativ salv`tor) en frelser, ivaretager, fra salv`re til save. Ordet på Gammellatin, og spesielt på engelsk, ble for det meste brukt i referanse til Kristus.(19)

 

Denne termen kan finnes i Det Gamle Testamentet i følgende vers:

 

Fall ned dugg, himlene, fra oven, og la skyene reine ned rettferdighet; la Verden bli åpnet, og en frelser springe til liv (20)

 

Vi ville ikke protestere på at dette verset refererer til Kristus. I følge de historiske dokumentene kan vi se at det alltid har vært uenighet mellom Kristne og Jøder om personligheten til Frelseren. I en gammel folder trykt i 1818 i London under tittelen "The Knowledge Of The True Messiah" (Kunnskapen Om Den Sanne Messias) leste vi en preken fra den Episkopale Jødiske Kapell av Rev. C. S. Hawthrey - som var pastor i dette Kapellet - om en ung Jødisk konvertitt til Kristendommen. Den lød slik:

 

Hvor tilfredsstillende er ikke tanken på, at vi i hans tilfelle har sett "en Hebreer fra Hebreerne" (Han var en Jødiske gutt fra både fars og mors side) brakt inn i Frelserens skikkelse; som vi har skuet i han. (21)

 

Så sier han følgende ord som beskriver bitterheten rundt denne konflikten.

 

I denne forferdelige tilstanden har de forblitt som mennesker, siden de nektet å komme til Kristus, slik at de kunne fått livet. Helt fra deres barndom har de besudlet navnet som fortjener å forgudes mest, det eneste navn gitt fra himmelen, og som skal frelse oss. På en spirituell måte, er de utro på ethvert høyt fjell, og under ethvert grønt tre, og der de tilbyr tilbedelse og der deres seremonier foregår. Når Herren Jesus sa, "Se på meg, og bli frelst, for jeg er Gud, og det er ingen andre", er de døve for hans røst. Til han ser: "Hvis Jesus ikke blir mottatt som det taptes Frelser, er stolthet og selv- opphøyelse på bunnen av alt; Deres høye tanker blir ikke lagt under lydighet; deres idoler er fortsatt i deres hjerter, og de har enda ikke underlagt seg selv Guds rettferdighet. (22)

 

Det er helt kart at ordet "Frelser" ikke nødvendigvis refererer til Kristus, selv om det i det moderne vesten har blitt den mest populære tolkingen. Likevel kan vi hevde at når Shakespeare bruker det i sitt fantastiske verk "Hamlet", har det denne mening:

 

Det svant ved hanegalet,

Noen sier at når det

lakker mot den årstid

hvor vi feirer stunden for vår frelsers fødsel,

vil morgenfuglen gale hele natten;

da våger ingen ånd seg ut:

helt sunn er natten

Ingen onde stjerner virker.

Og fe og heks har tapt sin trolldomskraft.

Så nåderik og hellig er den tiden.

(Oversatt av Andrè Bjerke)

 

Det er både sannsynlig og naturlig at menneskeheten opp gjennom historien har gitt noen helter tittelen Frelser. Det er ikke overraskende å lese at mange av Guds Profeter ble sett på i dette lyset, sammen med mange at historiens mange andre usmakelige karakterer. Det moderne vestlige verdenssynet aksepterer også konseptet med frelser. Men de vil fjerne enhver form for spirituelle aspekter, og bruke det i en sekularisert sammenheng, og snakker bare om sosial og økonomisk frigjøring. Dette sekulariserte synet av konseptet "frelser" gir lov til å gi tittelen til kriminelle og andre røffe karakterer. En skal ikke bli overrasket av at Robin Hood er en av de mest likte helter i den Britiske øya, samtidig som han ble sett på som en frelser for de fattige i sin tid.

Konseptet om en Guddommelig Frelser eksisterte mange århundrer før Islam, og har vært en essensiell faktor i menneskelig tenking, lenket til menneskets historie gjennom alle tider. Ideen om en Frelser er eldre og videre enn Islam, og det kan sees i menneskenes forventninger på et himmelsk bidrag til et harmonisk globalt samfunn. Samtidig har Islam kommet med en grundigere og et mer ambisiøst bilde av de som søker realisasjonen av en fremtid fylt med fred og rettferdighet.

 

 

Spm. 2

Hva betyr ordet "Al-Mahdi"? Hvem er Al-Madhi (as)?

 

Mahdi betyr rent rett og slett " den som er Rettledet". Al-Madhi (as) er en figur med dypsindig betydning i Islam når det gjelder læren om de siste tider. Det er en tittel, og den har blitt urettmessig tatt av mange ledere gjennom Islams historie. Det rette styret til den sanne Al-Mahdi (as) vil utrope tilnærmelsen av den siste tiden. Både Sunni og Shi’ah holder fast ved troen på Al-Mahdi (as), selv om Shi’ah har utviklet en doktrine som er dypere, og binder det sammen med konseptet med ghybah og den Tolvte Shi’ah Imam. (25)

 

 

Spm. 3

Hvordan er menneskehetens fremtid skildret i Koranen?

 

I fremtiden, som det har blitt skildret i de autentiske Islamske bøkene, vil Islam bli en universell religion for hele verdens menneskehet. Dette er et konsept fra Koranen, og Den Hellige Koran har lovet dette med veldig klare uttrykk.

 

Det endelige kollaps av undertrykkere og tyranner.

Det er Vårt ønske å vise nåde til de som var undertrykte på Jorden, og å gjøre de til ledere og herskere. Det var også Vår vilje å gi de makt på Jorden, og å vise Farao, Haman og deres etterfølgere det de fryktet mest av sine ofre. (Koranen 28;5 - 6)

 

Sannhetens endelige seier.

Det er Han som har sendt Sitt sendebud med rettledning og sannhetens religion for å herske over alle andre religioner. Uansett hvor mye ikke- troende misliker det (Koranen 9;33 og 61;9)

 

Den absolutte overlegenhet av de gode og fromme.

Sannelig har vi skrever i Salmene etter at Toraen hadde blitt åpenbart. De rettferdige blant Mine slaver skal arver Jorden. (Koranen 21; 105)

 

En skinnende og lykkelig fremtid for menneskeheten.

Moses fortalte menneskene at de skulle søke hjelp fra Allah, og være tålmodige. Jorden hører til Han, og han gjorde det til arven til den av Sine tjenere han velger. Den Endelige Seier er for de fromme. (Koranen 7; 128)

 

 

Spm. 4

Det ser ut til å være opp til flere tvetydigheter rundt denne personen! Hvem er den virkelige Al-Mahdi (as)?

 

Som det har blitt forklart, er Al-Mahdi en kjent tittel, som ble brukt på forskjellige menn. Noen fikk navnet den dagen de ble født, og andre har hevdet senere at de er Al-Mahdi (as).

Opp gjennom Muslimenes historie har mange latet som de er Al-Mahdi (as). Det faktum at så mange har hevdet denne tittelen, skulle bevise at konseptet med Al-Mahdi (as) stammer helt tilbake til ahadeeth fra Profeten Muhammed (saws), og ikke blitt oppfunnet i religionen senere, slik mange orientalister har hevdet. Mange Muslimske ledere, som Abbassids (kalifer) prøvde å gi denne hellige posisjonen til seg selv, enda de ikke innehadde noen Guddommelige Attributter knyttet til denne. Dette var ikke noe særegent med Abbassid dynastiet, og vi ser at den mest kjente kalifen fra Fatimid dynastiet ble kalt Ubayd Allah Al-Mahdi.

Vi snakker heller ikke om fordringshavere som Mirza Ghoulam Ahmed fra Qadian, eller andre lignende, sånn som fordringshaveren Muhammad Ahmad (1848 - 1885). Han ble populært kalt Al-Mahdi, en Nittende århundrets religiøs og politisk leder i Sudan. Han ble født nær Dunculah, og startet religiøse studier i sin ungdom. Etter noen år utviklet han følgere blant hans folk, og i 1881 erklærte han seg selv som Al-Mahdi, den profetiske Muslimske figuren knyttet til de siste tider, og som skulle fjerne ondskap fra verden, og erklærte en Hellig krig mot det europeiskstøttede Sudanesiske styret. I 1884 beleiret Al-Mahdis hær byen Khartoum i ti måneder, og klarte til sist å hærta den. Han drepte den Britiske Charles George Gordon og hele hans garnison. Mahdi begynte å lage en forent Islamsk stat, men han døde plutselig av tyfus fem måneder senere.

Lord Randolph Churtchill beskrev ham i et brev til Lady May John Manners:" Randolph (refererer til seg selv) og Mahdi har okkupert mine tanker omtrent like mye. Al-Mahdi later til å være halvt gal, men er i realiteten veldig normal. Randolph okkuperer akkurat den motsatte posisjonen"(26). En kort kritikk av disse påstandene vil bli gitt i svaret til spørsmål 47.

Disse falske påståtte er ikke temaet i denne boka. Vi vil heller at den skal omhandle den sanne Al-Mahdi (as), Muhammad - sønn av Hassan Al-'Askari - Al-Mahdi (as) den Tolvte Imam.

 

 

Spm. 5

Er det sant at Shi’aene har en dypere og mer dypsindig bilde av Al-Mahdi (as) sammenlignet med Sunniene?

 

Selv om både Shi’ah- og sunni muslimer aksepterer ideen på Al-Mahdi (as), presenterer de to forskjellige bilder av han.

Tolvimamshi'ahene tror at Al-Mahdi (as) ble født 255 AH (896 AD) i Samarah, Irak, og er den tolvte Imamen ifølge troen på Imamah (religiøs - politisk lederskap). Hans Guddommelige fødsel opplyste hele verdens tro og sannhet, og hjertene til undertrykkelsens ofre, og de som fulgte Den hellige Profets Hushold (saws) ble fylt med lykke. Hans første navn var Muhammad, og Abul Qasim er hans navn dannet av farens navn. Siden de despotiske herskerene i disse dager var imot denne himmelske Frelser, strevde de med å avverge denne Guddommelige fødsel, og planla å drepe den nyfødte babyen, hvis de ikke klarte å forhindre hans fødsel.

Shi'ah muslimer tror også at Al-Mahdi (as), på Guds veiledning, valgte å gå i Okkultasjon, og etter mordet på hans Hellige far - Imam Hassan Askari (as), besøkte ikke den Tolvte Imam (as) noen andre enn sine helgenaktige representanter. Hans utmerkede far døde i 260 AH (874 AD), og fra den tid forsvant Hans Hellighet Al-Mahdi (as) fra menneskene i omtrent 70 år. Denne perioden er kjent som "Den lille Okkultasjon" Den lille Okkultasjon refererer til den perioden av hans okkultasjon da alle Al-Mahdis (as) følgere kunne kommunisere med han gjennom hans representanter, og de kunne motta ordentlige svar fra han. Han viste seg bare for sine representanter (na'ib) og da bare i spesielle omstendigheter. Etter denne perioden begynte hans "Store Okkultasjon", hvor han var/ er fullstendig borte, og bare venter på Den Allmektige Guds (swt) veiledning til å vise seg igjen, og etablere Guddommelig styre i verden. Denne himmelske regjering er den ideelle for alle Guds sendebud.

Under Den lille Okkultasjonen valgte Al-Mahdi (as) som sin første spesielle representant Uthman bin Sa'id Umari, en av kompanjongene og en betrodd venn av faren og bestefaren. Gjennom sine representanter kunne Imamen svare på ønskene og spørsmålene til Shi'aene. Etter Uthman ibn Sa'id, ble hans sønn Muhammed bin Uthman Umari utpekt til representant for Imamen. Etter dødsfallet til Muhammed bin Uthman, ble Abu'l Qasim Hossayn bin Ruh Nawbakhti utpekt til spesiell representant, og etter hans død ble Ali bin Muhammad Simmari valgt til denne oppgaven.

Noen dager før Ali bin Muhammad Simmari sin død i 329/ 939 kom det et meddelende fra Imamen som sa at om seks dager skulle Ali bin Muhammad Simmari dø. Fra da av ville de spesielle representantene til Imamen opphøre, og Den store Okkultasjonen ville starte. Den ville fortsette til den dag Den Allmektige Gud (swt) skal gi tillatelse til Imamen til å vise seg igjen.

 

Spm. 6

Hvordan kan en oppsummere troen til Shi’ah når det gjelder Al-Mahdi (as)? Og kort, hvordan skiller Shi'ah skolen seg fra andre vis- à- vis statusen til Al-Mahdi (as)?

 

Basisen for Shi’ah troen på Al-Mahdi (as) har vi kommet fram til gjennom etterfølgende fortellinger om den Hellige Profet (swt). Islam er den siste og sanne Guddommelige religion fra Allah (swt), og vi venter ikke på at en ny religion skal komme og reformere menneskeheten. Undertrykkelse og korrupsjon sprer seg så mye dag for dag overalt på denne Jorden, at det ser håpløst ut for noen forbedringer. Dessverre har Muslimene selv forsaket Islams lære og befalinger. Vi finner at på bakgrunn av resultatet av forringelsen av situasjonen i de Islamske landene, er Al-Mahdi (as), Frelseren, nødvendig, og vi venter på han slik at han kan reformere menneskeheten som har nådd sitt laveste punkt, og gjenopprette Islam med sin tapte glans. Vi ser også at Muslimene er splittet seg imellom, er involvert i seriøse kjetterier og nyskapninger, og endrer på Islams lov. De falske påstandene fra denne og tidligere generasjoner av Muslimer mot hverandre er allerede på overflaten, og det ser umulig ut at Islam kan få tilbake sin styrke og storhet under disse forholdene.

Under disse omstendighetene er det bare en person som har styrke og makt nok til å gjenopplive Islams glans. Komme av denne store reformatoren vil forene Muslimene, og gjennom Guddommelig barmhjertighet vil det onde, perversjon og egensindighet som har tatt glansen av Islam, bli radert ut. Bare en slik reformator vil inneha de overnaturlige kreftene til å gjennomføre en slik revolusjon, at selv etter at Verden har vært fylt av undertrykkelse, vil rettferdighet seire.

Menneskeheten er i en slik forferdelig forfatning; undertrykkelse og korrupsjon er rådende over alt, men siden vår tro er at Islam er den sanne og den siste Guddommelige religion, fører dette til at gjenkomsten av en slik stor reformator som Al-Mahdi (as), frelseren, vil lede menneskeheten til total frelse.

Vi tror at kjeden av Imamer aldri til noen tid brekker. Den vil fortsette å være uforstyrret på Jorden, selv om Imamen (as) forblir skjult inntil tiden da Allah (swt) lar han komme tilbake.(27)

Når det gjelder den andre delen av spørsmålet, tror Sunni Muslimer at Al-Mahdi (as) er en hellig mann som vil vise seg før Dommedag, og at han vil være en etterkommer av Profeten (saws), men ikke nødvendigvis sønn av Imam Hassan Al-'Askari (as). Muslimer fra alle skoler er enige i komme til Al-Mahdi (as) men Sunniene er delt når det gjelder hans nåværende status. Ifølge noen er han enda ikke født. Andre tror at han allerede er født. Noen få mener at han vil komme fra etterkommerne av den Andre Imam, Hassan al. Mujtabah (as), selv om deres kjennskap er forholdsvis begrenset på dette punkt.(28) Både Sunni og Shi’ah Muslimer er enige i at Al-Madhi (as) vil vise seg som er religiøs og politisk leder. Han skal fylle Jorden men rettferd og fred. I en hadith, der alle er enige om ektheten sier den Hellige Profet (saws):

 

Hvis det gjensto kun en dag med liv i verden, ville Allah forlenge den dagen til Han sendte inn en mann fra mitt samfunn og mitt hushold. Hans navn vil være det samme som mitt. Han vil fylle Jorden med rettferd og fred, akkurat som den er fylt med undertrykkelse og tyranni.(29)

 

 

Spm. 7

Hvem er hans far, ifølge Sunni og Shi’ah sine synspunkter?

 

Shi’ah sammen med noen Sunni lærde, tror at hans far var Imam Al-'Askari (as) (d. 260/874). Det er omtrent 31 Sunni lærde som vil bekrefte denne referansen, og den overveldende majoriteten av profetiske tradisjoner rundt Al-Madhi (as) fastslår at navnet Al-Mahdi (as) er det samme som navnet til Profeten Muhammed (saws). Allikevel eksisterer det en enkel Sunni rapport som har en tilleggsfrase som fastslår at hans fars navn også er lignende navnet til Profetens far (Abdullah). Denne ekstra frasen eksisterer ikke i noen andre Shi’ah eller Sunni fortellinger (Ahadeeth). Dessuten sier den ekstra frasen i noen Shi’ah og Sunni ahadeeth at hans farsnavn er det samme som Profetens (saws) sitt farsnavn, Abu Al-Qasim. Dette er det korrekte synet. Den ene hadithen der vi finner tilleggsfrasen - om at hans fars navn er det samme som Profetens fars navn - ble antagelig fabrikkert av Abdullah Ibn Al-Hassan Muthanna, den andre sønnen av den andre Imamen, Hassan Al-Mujtaba (as). Abdullah (d. 145/ 762) hadde en sønn ved navn Muhammad, og han kalte han "Nafs Al-Zakiyyah" og Al-Mahdi.(30) Abdullah skjulte sin sønn mange ganger i Ummayyad perioden, da det fortsatt var fare for han. Når han spurte hvorfor han gjorde dette, sa han "Hvilken ide, hans tid har ennå ikke kommet"(31)

Den første gangen Muhammad skrev et brev til Abbasidkalifen Al-Mansur, skrev han: "Fra Muhammad Abdillah, Al-Mahdi.."(32) Muhammad Ibn Abdillah startet sitt krav på slutten av regjeringen til Umayyad kalifene, og fikk ganske mye makt. Han prøvde å få støtte fra den siste Umayyadkalifen, som var Marwan Ibn Muhammad (132/ 750), men kalifen gav han ingen oppmerksomhet. Abu Abbas Al-Falasti sa til Marwan: "Muhammad Ibn Abdullah strever for å få makt, og han hevder å være Al-Mahdi" Marwan svarte: "Hva har det med meg å gjøre? Han er ikke Mahdi, heller ikke noen av hans fars etterkommere. Han vil være en sønn av en slavekvinne." Når Marwan sa at Al-Mahdi ikke er en av "sin fars etterkommere", mente han en etterkommer av Imam Hassan (as), for Al-Mahdi (as) er en etterkommer av Imam Hussayn (as), og han er sønnen av en slavekvinne. Selv Marwan var klar over denne tradisjonen, og derfor gav han ikke Muhammad Ibn Abdullah noen oppmerksomhet. Dette viser at den sanne versjonen av fortellingen fra Profeten (saws) var viden kjent.

Det er også en veldig liten mulighet for at den fabrikasjonen med den ekstra frasen ble gjort under Abbasidkalifens tid. Abdullah Al-Mansur kalte sin sønn Al-Mahdi. Muslim Ibn Quatyba sa: "Mansur påkalte meg og sa: Muhammad Ibn Abdillah gjorde opprør, og han kalte seg selv Al-Mahdi. Ved Allah, det er han ikke. Jeg skal fortelle deg noe annet som jeg ikke har fortalt noen andre før deg, og du vil ikke fortelle noen andre etter deg. Ved Allah, min sønn er heller ikke Al-Mahdi…men jeg (navngav han) slik så at han skulle få en god fremtid."

 

Spm. 8

Hvem er Al-Mahdis (as) mor?

 

Det mest vanlige navnet brukt for Al-Mahdis (as) mor er Nardjis. Hun var fra det Romerske Riket, det mektigste Europeiske riket på den tiden. Muslimer bekjempet hennes far, og hun ble tatt som krigsfange. Imamen på den tiden var Hassan Al-'Askari (as). Nardjis hadde sett Fatima (as) i en drøm, og omfavnet Islam, og senere giftet hun seg med Imam Hassan Al-'Askari (as) og fødte Al-Mahdi (as).(33)

 

 

Spm. 9

Forutsatt at Shi’ah har rett i sin påstand om at Al-Mahdis (as) mor var en fange, er det ikke skamfullt at han skulle bli født av en fanget kvinne?

 

Hagar, Profeten Abrahams (as) kone var en slavekvinne. Hun fødte Ismael (Isma'il). Profeten Muhammad (saws) nedstammer direkte fra han. Når det er akseptabelt for Profeten Muhammad (saws), og forseglingen av Profetiene, å være en etterkommer av Isma'il, som var født av en slavekvinne, hvorfor skulle det da ikke være akseptabelt for Al-Madhi (as)?

Vi har allerede nevnt at fødselen til Al-Mahdi (as) var omgitt av hemmeligheter, fordi autoritetene, dvs. Abbasids, visste at Al-Mahdi (as)- som skulle komme for å gjennomføre en revolusjon - kom til å være sønn av Imam Al-' Askari (as) og ventet på hans fødsel for å drepe han. På grunn av det kunne ikke Imam Hassan Askari (as) , Al-Mahdis (as) far oppføre seg bemerkelsesverdig når det gjaldt hvem som var moren til Al-Mahdi (as).

Det som har ført til forvirring blant kritikerene til Shi’ah er at Imam Al-'Askari ikke refererte til Nardjis med ett navn. Er flertal av navn ble brukt for å lure autoritetene, og for å forhindre at de skulle gjenkjenne hvem hun var. Dette var en del av planen for å beskytte Al-Mahdi (as). Hadde hans far vært bare litt uoppmerksom når det gjaldt beskyttelsen av sin sønn, er det helt klart at Al-Mahdi (as) ikke ville ha overlevd.

Historien om Al-Mahdis (as) fødsel er lik historien om Moses. Kvinnelige spesialister ble sendt av Abbasidene for å finne ut om noen var gravide, og alle kvinnene ble regelmessig inspisert. Al-Mahdis (as) mor bar ingen tegn på graviditet før den siste timen, akkurat som Moses sin mor. Det som Allah (as) vil at skal skje, det vil visseligen skje.

Pga. disse ugunstige omstendighetene og vanskelighetene, ble fødselen til Al-Mahdi (as) holdt skjult. Selv de nærmeste menneskene rundt Imam Al-'Askari (as), faren til Al-Mahdi (as) visste ikke når han skulle fødes. Denne hendelsen minner oss på den første dagen i Islams historie, når Profeten (saws) prekte religionen i den ytterste hemmelighet blant noen få lojale tilhengere. Profeten (saws) fryktet for livet til disse troende, og forbød å avsløre noe informasjon som kunne sette hans oppdrag i fare.

Man kan også si at det er en ære for Imam Mahdi (as) å være født av en kvinne som stammer fra det Romerske Riket, og som en etterkommer av Simon, Jesus' (as) nærmeste disippel, og fra Imam Hassan Al-'Askari (as) som er en etterkommer av Profeten Muhammed (saws). Å komme fra slike forfedre viser hans viktige rolle som har blitt betrodd han i fremtiden.

 

 

Spm. 10

Er det noen historiske bevis som kan bekrefte fødselen til Al-Mahdi(as)?

 

Fødselen til Al-Madhi (as) har mange likheter med fødselen til Profeten Moses (as). Profeten Moses' (as) fødsel hadde signalisert fallet og utryddelsen av riket til Farao, som hadde beordret slakting av alle nyfødte barn i Bani- Israel. Abbasidkalifene var på samme måte engstelig for overleveringene fra den Hellige Profet (saws) om fødselen til Al-Mahdi (as) som ville komme med en forbannelse på deres Abbasidske Rike. Derfor lå de i bakhold for å oppdage fødselen til Imamen, og ende hans liv, men hendelsene rundt Imamens fødsel

ble holdt skjult av det samme Guddommelige forsvar og mirakuløse fenomen som hadde merket den historiske fødselen til Profeten Moses (as). Hans fødsel ble holdt strengt hemmelig og hans familie var innhyllet i hemmeligholdelse, utenom noen spesielt innvidde. Imamens fødsel kom samtidig med regenten i Al-Mu'tamad, den velkjente Abbasidkalifen, som var klar over profetiene om de Tolvte Imams fødsel i hans regjeringstid. Han var spesielt urolig og ville inderlig gjerne finne han.

Fødselen til Al-Mahdi (as) har blitt grundig bevist i Koranen og ahadeeth. Eminente Sunni lærde som Ibraheem Ibn Muhammad Hamwini Shaafi (i sin bok "Faraid- Al-Simtain") og Abu Naeem Esfahani (i sin bok "Hilliyat- ul- Auliya"), har i klartekst diskutert fødselen til Al-Mahdi (as). Det har blitt rapportert at Profeten (saws) har sagt følgende ord om Imamene:

 

Hassan og Husayn kommer til å være, etter deres far (Ali) Imamene i min ummah, og de vil være Herskerene over ungdommen i paradiset deres mor er lederen til alle Muslimske kvinner, og deres far er Herskeren over alle Muslimske ledere. Det kommer til å bli født ni Imamer fra Husayns etterfølgere, og alle de vil bære mine barnebarn, og enhver som elsker og respektere de, elsker og respekterer meg, og den som gjør de urett gjør også meg urett.

 

Shaikh Najmuddin Askari - en Shi’ah lærd - har i sin bok "Al-Mahdi al Mao'od-ul- Muntadhar" skrevet to volumer om den Tolvte Imam. Det finnes mange andre bøker, som Sheikh Saduq's "Ikmaal-ud-Din" og Ayatollah Safi Gulpayeganis "Muntakhab al-At'har."

Det finnes flere andre Sunni lærde som har nevnt den Tolvte Imam med mange detaljer, som Sheikh Muhyy aldeen Ibn Arabi i sin bok "Al-Futuhat Al-Makiyya".

Ibn Muhammad Hamwini Shaafi skriver i sin Faraid-al-Simtain der han siterer fra Dabill Khiza'ee at den siste gikk til Al-Ridha (den åttende Imamen (as)) og leste en nekrolog i lovprisning til Al-Mahdi (as) og sa:

 

En Imam vil til slutt vise seg, og hans visende er bortenfor all tvil. På Allahs befaling vil han vise seg, og han vil komme med Hans velsignelse. Han vil helt klart skille sannhet fra løgn og last fra ærbarhet. Han vil helt klart ikke tvile med å belønne det gode og straffe det onde.

 

Al-Ridha (as) brøt inn og sa "O Dabill, du har ytrer skjebnens ord, men vet du hvordan Imamen kommer til å være?" Dabill svarte at han kom til å være fra Imamenes etterfølgere, og komme med rettferdighet til en dyster Jord. Al-Ridha (as) sa at etter han kom hans sønn Muhammad til å komme, så hans sønn Ali, og så hans sønn Hassan og så hans sønn Al-Mahdi (as), den siste Imamen , Han som hele verden utålmodig venter på. Han kommer til å utrydde undertrykkelse og urettferdighet, og fylle Jorden med rettferdighet og fred.(34)

 

 

Spm. 11

Hva er bakgrunnen for å holde Al-Mahdis (as) fødsel en hemmelighet? Har ikke dette laget mye forvirring i ummahen?

 

Mennesker som har studert de sosio- politiske forholdene på den tiden Al-Mahdi (as) ble født, har ingen forvirring rundt denne hemmeligholdelsen. Som vi allerede har forklart tidligere, ble Al-Mahdi (as) født under forhold som var like de ved Moses (as) sin fødsel. Akkurat som Farao fryktet for sin egen bortgang etter hans fødsel, følte også lederene på Al-Mahdis (as) sin tid den samme frykt, fordi Al-Mahdi (as) som Moses (as) ble sendt av Den Allmektige Gud (swt) for å utviske ulikheter og tyranni fra denne verden. Siden Abbasidene var bestemt på å eliminere Al-Mahdi (as), beordret Den Allmektige Gud (swt) han å forsvinne fra verdens øyesyn. (35)

 

 

Spm. 12

Hvordan beskriver Shiaene Al-Mahdi (as) og hans bevegelser ifølge deres fortellinger?

 

Med referanser til de autentiske fortellinger om karakteristikken om Al-Mahdi (as) ser vi at:

 

·        Han nedstammer fra Husholdet til Profeten (saws) fra Imam Husayn (as)

·        Han er den tolvte Imamen (religiøs og politisk leder ) etter den Hellige Profet (saws).

·        Han er sønnen til Imam Hassan al-'Askari og hans mor var kalt Nardjis (as).

·        Han vil bære det samme farsnavnet som den Hellige Profet (saws), og han vil ikke ha noe troskap til noen tyranner.

·        Når han kommer tilbake vil vi finne han lent opp mot veggen på Ka’bah, og han vil kalle sammen sine 313 supportere. De vil reagere på hans kall, og samles rundt han. Han vil så lede forsamlingen i bønn.

·        Han vil administrere rettferdighet i hele verden gjennom en universell Islamsk stat.

·        Når han kommer til bake for Andre Gang, vil Jesus (as) be bak han.

·        Ofre for undertrykkelse og alle undertrykte vil bli satt fri fra deres fangenskap.

·        Kriger vil ende, og de vil bli erstattet med fred og blomstrende forhold.

 

 

index