back page

Opdracht

next page

 

 

Mijn boek is een bescheiden werkstuk. Het is het verhaal van een reis... een verhaal van een nieuwe ontdekking. Geen technische of natuurlijke ontdekking, maar één uit het veld van religieuze en filosofische scholen. Aangezien elke ontdekking in eerste instantie gebaseerd is op een gezond verstand en een goed begrip (want dat is waarin de mens zich onderscheidt van alle andere schepselen) wil ik dit boek graag opdragen aan elk gezond verstand.

Een verstand dat de waarheid op de proef stelt en het goede van het slechte weet te scheiden; een verstand dat alles wat er gezegd is, weegt op de schaal van rechtvaardigheid, en altijd opkomt voor wat redelijk is. Een verstand dat woorden en uitspraken vergelijkt, en dat het logische van het onlogische kan onderscheiden, en het sterke van het zwakke.

 

Allah, de Meest Genadige, zei: 

“Degenen die luisteren naar het gezegde en het beste eruit volgen, dezen zijn geleid en zij zijn de indachtigen, opmerkzamen.” (Soerah Zoemmar, 39 ayah 17-18)

 

Aan al diegenen draag ik dit boek op, hopende dat Allah, Geprezen zij Allah de Allerhoogste, onze ziel zal bevrijden, onze ogen zal openen, ons zal leiden, onze harten zal verlichten, ons de rechte weg duidelijk zal tonen opdat we die kunnen volgen, ons de verkeerde weg duidelijk zal tonen, zodat we die kunnen vermijden, ons zal accepteren samen met Zijn goede dienaren, want Hij luistert en Hij antwoordt.

 

 

 

Mohammed al-Tijani al-Samawi