OBUKAKAFU BWABAWAHAAB


bullet

KULINNYA LYAKATONDA OMUSASIZI ENYO OWEKISA EKINJI ENYO

bullet

Enyanjula Eyolukuba Olusooka

bullet

Enyanjula Eyolukuba Olwokubiri

bullet

Ekitundu Ekisooka

bullet

Ekitundu Ekyokubiri

bullet

Ekitundu Ekyokusatu

bullet

Ekitundu Ekyokuna

bullet

Ekitundu Ekyokutaano

bullet

Ekitundu Ekyomukaaga

bullet

Ekitundu Kyomusanvo

bullet

Ekitundu Ekyomunaana

bullet

Ekitundu ekyomwenda

bullet

Ekitundu Ekyekkumi

bullet

EKITUNDU EKYEKKUMI NEKIMU

bullet

Eiktundu Ekyekkumi Nebibiri

bullet

Eiktundu Ekyekkumi Nebisatu

bullet

Ekitundu Ekyekkumi Nebina

bullet

Eiktundu Ekyekkumi Nebitaano

bullet

Ekitundu Ekyekkumi Nomukaaga

bullet

Ekitundu Ekyekkumi Nomusanvu

bullet

Ekitundu Ekyekkumi Nomunaana

bullet

Ekitundu Ekyekkumi N’omwenda

bullet

Ekitundu Eky’abiri


ERINNYA LY’EKITABO: OBUKAKAFU BWABAWAHAAB

OMUTUNZI: SHEIKH JA-AFAR ASSUBHANE

OMUVVUUNUZI: KASIM ABDU SALAM .K.

OMUSAASAANYA: IMAM ALI (A.S) FOUNDATION

OLULIMI:  LUGANDA

OLUKUBA (Edition): OLUSOOKA

OMWAKA : 1998 1419.H.

اسم الكتاب: الوهابية في الميزان باللغة الاوغندية

Index