USULUD-DIN

   MISINGI YA DINI


 

 

 

bullet

UTANGULIZI KWA KALAMU YA MURTADHA  HAKAMI 

bullet

KUMFAHAMU MWENYEZI MUNGU KUPITIA DALILI

bullet

UADILIFU WA MWENYEZI MUNGU

bullet

UTUME

bullet

UIMAMU

bullet

MAHDI MTARAJIWA (a.s)

bullet

MAREJEO (QIYAMA)

 


 JINA LA KITABU:         USULUD-DIN

 MTUNZI:                                SHEIKH  MOHAMMAD  HASSAN AAL-YAASIN

 KIMEFASIWA   NA:           ABDUL MAJID NASSIR

 WAENEZAJI:                       MUASSASATUL IMAM ALI (A.S)

 MWAKA WA CHAPA:     2005

 KOPI:                                    2000

index books