MAISHA YA BIBI

FATUMA MAASUMAH(a.s)


 

bullet

KWAJINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA RAHEMA NA MWENYE KUREHEMU.

bullet

KUZALIWA KWAKE

bullet

MWANZO WA MATATIZO NA KIFO CHA IMAMU KAADHIM (A.S).

bullet

SAFARI YA IMAMU RIDHAA KUELEKEA MARW.

bullet

SAFARI YA BIBI  MAASUMA  KUTOKA MADINA KWENDA MARW.

bullet

HATIMAYE MSAFARA WAINGIA MJI WA SAVEE.

bullet

KIFO CHA BIBI MAASUMU.

bullet

MAZISHI YAKE BIBI MAASUMU.

bullet

KABURI TUKUFU LA BIBI FATUMA MAASUMU (A.S).

bullet

THAWABU ZINAZOPATIKANA KWA KUMZURU.

 

 


JINA LA KITABU:                    MAISHA YA BIBI FATUMA MAASUMAH

MTUNZI:                                     KHULAM RIDHAA HAIDARY ABHARY

MTARJUMI:                               KHEIR  ABOUKHEIR

WAENEZAJI:                             MUASSASATUL IMAM ALI (A.S.)

MWAKA WA CHAPA:           2002/1423

KOPI:                                          3000

index books