back

Forord

next

Rundt om i verden møter vi mange former for elendighet, kriger og konflikter, og som tiden går, finner vi at denne lidelsen øker mer enn den avtar. Mange tenkere og reformatorer tror at den eneste måte å få den moderne verden bedre på er ved å opprette ett enkelt verdensherredømme; En regjering basert på rettferdighet over alt. Gjennom det siste årtusen har menneskeheten sett flere revolusjoner som har gjort betydelige sosiale endringer. Noen av disse hendelsene ble inspirert av ledere, profeter og andre fromme reformatorer som strevde med å etablere en rettferdig og ansvarlig frihet for alle mennesker.

Profeten Muhammed (saws) var en slik mann. Mens han utførte sin Guddommelige misjon, avslørte han mange profetier om fremtiden. En av de viktigste profetiene var angående Al-Madhi (as). Å tro på Imam Al-Madhi (as) er derfor direkte relatert til troen på Profeten Muhammed (saws). Det finnes hundrevis av ektehets- bekreftede ahadeeth som beskriver hans personlighet, hans navn, hans titler, hans far og bestefar, hans fødsel, hans Okkultasjon, hans rene etterfølgere, hans bevegelser, hans bedrifter og hans universelle status. I vår tid har mange muslimer konkludert med at menneskehetens nåværende problemer må løses av en kvalifisert mann med karismatisk personlighet. En studie av Al-Mahdi (as) vil vise at han fyller disse kravene, som kan føre til en løsning på verdens nåværende problemer og kriser. Nødvendigheten av en slik leder har lenge vært følt av menneskeheten. Vi lengter etter et samfunn basert på rettferdighet. Forskjellige mennesker og nasjoner har snakket om en slik religiøs karismatisk leder i forskjellige former. Hinduer, zoroaster, Jøder, Kristne, og Muslimer har brukt forskjellige navn for å beskrive denne figuren. Likheten i dette fenomenet demonstrerer at menneskeheten sett under ett håper på rettferdighet, og venter på sitt samfunnssystem med en religiøs leder.

En slik leder, som har som mål å bekjempe og ødelegge den nedbrytende makten i verden, må ha makt av høyere grad enn alle andre.

Han må klare å fjerne alle hindringer på sin vei så fort som mulig, slik at han kan sette opp sitt absolutte rettferdige styre i verden. En slike person kan ikke klare dette uten å være støttet av Guddommelig Makt, og på bakgrunn av dette er dette ventede individet ansett av alle religioner som en utvalgt fra den Allmektige Gud (swt). Etter som tiden har gått, har det blitt mer og mer klart hvem denne personen er, og hva slags kjennetegn han må inneha. Alle menneskelige samfunn, spesielt muslimens, venter på en skinnende fremtid der det verken er frykt eller terror, ingen opptøyer eller forvirring, ingen fattigdom eller sult, og ikke noe sorg eller uhell. Det er dette håpet og denne forventningen som har reddet menneskenes samfunn fra total destruksjon. Muslimene er enige på mange punkter når det gjelder forventningene til dette individet. Alle muslimer er enige i at det en gang i fremtiden vil komme en mann fra Den Hellige Profets familie. Han bærer det samme navnet som Profet Muhammed (saws). Han vil gjenoppstå ved en Guddommelig Befaling. Deretter vil han etablere en enkel verdensregjering basert på brorskap og likhet. Dette vil ende alle ulikheter og menneskelige lidelser.

 

Grunner for å Velge dette Temaet

 

En av hovedgrunnene til å velge dette temaet er forvirringen og misforståelsen rundt Al-Madhi (as) som eksisterer innen akademiske kretser. Vi kan illustrere dette ved å sammenligne to tekster. Den ene er skrevet av en Shi’ah lærd, og den andre er fra en ikke- muslimsk akademisk lærebok.

Den første teksten er et sitat fra den kjente boken "Troen til Shi’ah Islam" av den avdøde Ayatollah Muzaffar:

           

Vi tror at Imamene (lederene) som er de rette etterfølgerne til Profeten i Islam, og som vi tar imot veiledning fra i religiøse affærer er tolv i nummer…(den tolvte er) Imam Muhammad ibn Al-Hassan Al-Mahdi (as) (255 AH - lever fortsatt). Den Tolvte Imamen er Imamen i vår tid, og han er beviset på Allah. Måtte Allah påskynde hans gjenkomst slik at han kan etablere rettferdighet på denne jord, som har blitt fylt med stor urettferdighet og undertrykkelse.(1)

 

Den andre teksten er et sitat fra "The Oxford Dictionary of World`s Religions", tilrettelagt av John Bowker:

 

Al-Madhi (arabisk: den rettledede). I Sunni Islam, en som mottar veiledning fra Gud (Gud er Al-Hadi, Veilederen. Koranen 22; 54;25;31). Termen kan vise til figurer i fortiden… "I Shi’ah Islam er det en enda sterkere tro rundt Al-Mahdi (as) som den Skjulte Imam, som skal vise seg ved tidenes ende, utviklet blant de Tolv (Ithna Ashariyya). Den Tolvte Imamen, Ali ibn Muhammed Simmari ble født i Samarra` i 869 (AH 255).(2)

 

Begge tekstene snakker om samme person, nemlig den Tolvte Imamen i følge synet til Tolver Shi’ah. Allikevel vil enhver leser spørre seg: Hvem er den Tolvte Imamen, og til sist hva er hans korrekte navn?

La oss anta at disse vestlige akademikerene ønsker å bli informert, og at de faktisk ønsker å informere andre korrekt. Det blir da nærliggende å tro at disse feilene oppstår ved mangel på informasjon, forårsaket av mangel på bøker som omhandler dette temaet. Dette finnes det ingen unnskyldning for. En forsker bekreftet denne ulykkelige omstendigheten angående Al-Mahdi (as) blant vestlige vitenskapelige kjennere av østerlandske språk og kulturer, og ga denne begrunnelsen for sitt arbeid:

 

I mer enn ett årtusen har ideen om et fremtidig komme av Al-Madhi (as) gitt Shiaene fromhet med en unik streben etter frelse gjennom tilsynekomsten av den Tolvte Imamen. Moderne vestlige lærde har skrevet så godt som ingen ting om temaet rundt fenomenet Mahdi (as) i Shi’ah Islam.(3)

 

En annen grunn til denne forskningen er det faktum at mennesket er vant til å basere sin tro på en undersøkelse av de vitenskapelige bevis. For å presentere en ide må en demonstrere alle de tilgjengelige bevis som en har til sin disposisjon, og disse må alltid ha evnen til å bli fremstilt enten filosofisk eller rasjonelt. Det er to aspekter ved denne troen på Al-Madhi (as) som fortsatt ikke har blitt analysert. Det første aspektet er av rent historisk art, og dette er en viktig analyse i tiden når historiske fakta (spesielt de som er relatert til religion) hele tiden er utsatt for tvil.

Det andre aspektet er i henhold til læren om de siste tider, som under nåværende omstendigheter (spesielt for ikke- muslimer) er vanskelig å føle og forstå. På bakgrunn av disse vanskelighetene tror vi at det er ekstra viktig å belyse dette emnet, og diskutere det nøye.

Dette temaet er livsviktig for ethvert religiøst samfunn, spesielt for de millioner av muslimer som bor i Europa, USA og Canada. Al-Madhi (as) er, ifølge Shi’ah doktrinen levende, følende og han deler menneskenes håp, fortvilelse, smerte og glede. Denne realiteten betyr at selv i hans fravær, har han en fremstående rolle innen mange samfunn. I sin bok "Uten å glemme Imamen" har den amerikanske forfatteren og antropologen Linda S. Walbridge diskutert den kjente Libanesiske Sheikh Chirris taler:

           

En av hans favorittemner er gjenkomsten av Al-Madhi (as). Dette temaet gir han en viss grad av opphisselse, og jeg har hørt han insistere på at forsamlingen , som snakker livlig ved bordene, lytter til han fordi han føler sterkt at de må gjenkjenne Madhi (as) når han kommer i den ikke alt for fjerne fremtid. (han sier) De må være forberedt.(4)

 

Chirris budskap, som blir diskutert i Walbridges tekst er en konstant gjentagelse av troen på at man må akseptere Imamen, og at en må være forberedt på hans forestående tilsynekomst. Walbridges tittel ser ut til å ha blitt inspirert av denne læren.

 

Budskapet i denne boken

 

Jesus, elsker av min sjel

La meg fly i din barme inn,

Mens de nære vann bølger,

Mens stormen fortsatt er sterk;

Skjul meg, Å min frelser, skjul,

Til Livets storm er over;

Rettleid meg i havnen trygt,

Og ta til sist min sjel imot. (5)

 

Dette er hvordan den engelske Metodisten, salmeforfatteren og predikanten Charles Wesley (1707 - 88) - bror av John Wesley - beskrev sine følelser når det gjaldt denne verdens omstendigheter. Når shi’aene hevder at Al-Mahdi (as) er en Skjult Imam, mener de det bokstavelig. Selv om han er vårt forbilde, mener vi ikke at vi ønsker å være skjult, og at vi også ønsker å leve i en gjemt tilstand. Denne boken er et forsøk på å forstå forsvinningen rundt Al-Mahdi (as) og å finne en måte å konstruktivt vente på grunnleggelsen av rettferd.

Min intensjon med denne boker er å gi en rasjonell forklaring på vår tro. Jeg håper på en positiv og fredfull fremtid for menneskeheten, en fremtid hvis menneskene har makt og kapasitet til å kreere. Hvis man håper og tror på fremtiden, og en ny absolutt rettferd og sosial orden, vil man strebe for å nå dette høye mål. Når de troende føler at deres ledere er et levende eksempel, som føler alle deres gleder og smerter, og deler deres håp og forventninger, vil de bli sterke i sine sinn, sterke i sin tro, og få makt i deres gjerninger.

 

Bokens tilnærming

 

Det er her verdt å nevne at denne bok ikke er basert på gamle legender, heller ikke reflekterer den over noen form for fortellende science fiction som involverer utopiske forutsigelser om menneskets fremtid. Denne boken er basert på forskning, og den har som hoved mål å gi en objektiv forståelse av den vanlige manns håp om frelse, og et etablissement av et globalt rettferdig samfunn.

Denne boken er skrevet både for akademikere og unge studenter. Den følger systemet med spørsmål og svar for å lage et oppmerksomt miljø for leseren. Dette systemet gir leseren mulighet til å bevege seg fra emne til emne som han ønsker. Jeg håper leseren vil følge bokens ide med begeistring og fornøyelse.

Sitater tatt fra andre objektive kilder for å bevise et poeng, er ikke nødvendigvis brukt med den intensjon å skape sikkerhet rundt temaet.

Når det gjelder vitenskapelige diskusjoner, vil mange innhentede argumenter vise seg å ikke være overbevisende for den andre siden. Logikere har derfor delt "argument" inn i forskjellige kategorier, som:

 

·        Al-Burhan - Sikre bevis, som er basert på rent rasjonelle metoder.

·        Shaahid eller Munabih 'ala Al-Wijdan - En metode der oppmerksomheten er rettet mot saken gjennom klare og selvsagte resonnementer. Allikevel er poenget ansett som en selvinnlysende sannhet og et a-priori (uavhengig av erfaring).

·        Al-Jadal - Når et sitat, godtatt av den andre siden, kan bli brukt som kritikk - for å redegjøre et poeng.

 

Når vi snakker om bevis og tar i bruk argumenter fra forskjellige vitenskapelige undersøkelser og varierende overleveringer, er det ikke med intensjon å karakterisere slike uttalelser som en kilde til sikkerhet. Grunnen til dette er klar da Det tjuende århundrets vitenskapelige forskning har gitt fra seg enhver form for sikkerhet for relativitetens sak. Nå til dags har enhver form for sikker uttalelse blitt erstattet med "nestenheter" eller høy sannsynlighet.

Ethvert vitenskapelig sitat i denne boken er brukt i sammenheng med den andre eller den tredje kategorien ovenfor.

Når vi også kommer med referanser fra ikke-Shi’ah overleveringer, er det bare for å styrke overbevisninger fra andres ord. Det er ikke sikkert at vi stoler på overleveringer, heller ikke at vi automatisk anser fortellingene som autentiske.

 

Ali Hussain - London

 

index