back

Oversetterens Forord

next

 

Å tro på religiøse mirakler i dagens industrielle, mediefylte, kommersielle og pengestyrte  er ikke alltid like lett. Vitenskapen har funnet svar på utallige spørsmål og "mysterier" som tidligere var forbundet med både tro og overtro. Det er vitenskapen som teller for alle "fornuftige" mennesker, ikke troen, hevder noen! Ingenting heller kan bli akseptert hvis den ikke blir godkjent av vitenskapen, påstår ander! Det er mange ting som fortsatt er uforståelig for oss. Imidlertid nøyer vi oss med å si at det er ’X’ faktoret. Tross alle guddommelige tegn vil mange si at vitenskapen er beviset som forteller oss at Gud ikke eksisterer. Men er det ikke heller motsatte, nemlig at vitenskapen nettopp er beviset på Hans eksistens?

Det finnes ingen motsetning mellom vitenskapen og Islam. Men man må huske at det er en tro, og i likhet med andre religioner, det være seg Jødedommen, Kristendommen, er det flere tema som primært må sees på i lys av at det er en tro. Det som skiller Islam fra andre religioner er at dens trosprinsipper kan bli utforsket individuelt for hvert enkelt menneske, og hvis alle grunnleggende læresetninger er akseptert skal man tro på religionen. Dette antar jeg mange er uenige i, men for meg er det helt logisk. Det å være uenige er greit, men det har nå gått så langt at man setter et stor spørsmålstegn ved de monoteistiske universale elementære trosprinsiper, og verdens religioners fundamentale moralske verdi!

Dette er for meg en irrasjonell tenking, og er for meg umulig å akseptere. Hvordan kan man ellers forklare "uforklarlige" mirakler som Jesus (as) unnfangelse uten at Maria var med en mann? Hvordan skal vi forklare ikke bare selve hendelsen, men også årsaken til at det skjedde eller noe lignende kommer til å skje?

Jesus (as) fødsel er et godt eksempel på en tro som ikke kan forkalres av vitenskapesmen. Mange kristene er usikkere på forklaringen Maria hadde gitt. Hennes forklaring er av mange blitt omtalt som en "saftig påstand"! På mange måter virker også troen på at en hellig og levende person –som heter Al-Mahdi og angivelig er 1200 år gamel- som en saftig påstand for de fleste. Rart er det imidlertid at det for de fleste kristne i vår tid, som jo bør tro på at Jesus (as) ble unfanget uten en mennskelig eller seksuelle innblanding, skal være en umulig overtro.

Det er mange grunner for at troen generellt i vår tid virker fullstendig uakseptabelt. Bl. a. vet man at religionens tilhørighet og religiøsistet har gått drastig ned gjennom den andre halv-delen av det siste århundre. Mennesker i Vest- Europa ble mindre preget av religionen og dens påvirkning ble beskjeden og begrenset. Verdens revolusjon av kommunikasjons teknologi og globalsering har bidratt til at troen på den usynlige verden oppfattes som enda mer uakseptabel og uvitenskapelig.

Allikevel kan vi -i Shi’ah overleveringer- finne forutsigelser for alle nye fenomener verden har sett. Mange globale hendelser var blitt forutsagt i deres Imamers uttalelser. Faktum er at nåtidens hendelser, som burde skape mer tillit og tro på de guddommelige overleveringer, beklageligvis har hatt en motsatt effekt.

Målet med boken var derfor å minne menneske på at det er mange ting som er positive ved en sunn religiøs praksis eller moderne religiøsitet. Den logiske oppfattningen av den guddommelige innflytelse på verdens historie og de enestående religiøse verdier kan bidra til en dyptpløyende debatt om forbindelse mellom de ulike mennesker og den Allmektige Gud.

Så vidt jeg ble informert av forfatteren (Ayatollah Shaikh Ali Hussain) var arbeidet med boken ikke et lett arbeid. Han skrev boken i London gjennom tidsromet fra 1999 til 2003, d.v.s. under årtusenskiftet. Han hadde nettop bosatt seg in England etter å ha flyttet fra Oslo-Norge. Flyttingen skjedde etter å ha godtatt en invitasjon fra "Institute of Islamic Studies" for å bli et medlem av dens akademiske komite. Han benyttet anledningen til å forske innen historie, og underviste i tillegg ved ICAS - London (Islamic College for Advanced Studies). På grunn av store arbeidsmengden måtte han jobbe dag og natt for å skrive boken ferdig. Samtidig har man arrangert en del seminar og konferanser hvor hovedmålet bl.a. har vært å presentere de Islamisk standpunkter angående ulike emner av verden skinkig debatsemner eller viktige saker, og presentere likhetene mellom verdens monoteistiske religioner. En del av bokens materiale var egentlig skrevet og presentert på disse Inter-faith seminarer.

Forfatteren opplyste meg også om at han opprinnelig hadde ønsket å skrive boken på norsk etter å ha lært språket. Men bosettingen i England hindret ham å utføre dette arbeidet. Immidlertid ble boken skrevet på Engelsk i løpet av den ovennevnte perioden.

Når dette er sagt vil jeg si at jeg -som en konvertitt er ny innen Islam, men ikke ny i troen på Gud- har fått den glede og ære å få oversette denne boken.

Boken ser på personen Imam Al-Mahdi (as) i lys av nye tilnærmingen og moderne vitenskapen. Den gir et bilde av både årsaken til at Al-Mahdi (as) eksisterer, og hvorfor han må være i skjul. Den gir et bilde av hva hans oppgave gitt av Gud er, og hva som forventes av oss -mennesker. Den gir et innblikk i hvordan vitenskapen kan forklare og godta hans nåværende eksistens her på jorden. Etter oversettelsen kunne forfatteren ha gått gjennom hele teksten, og undersøkt hvert enkelt emne, men på bakgrunn av stor arbedsmengde har han sett seg fornøyd med en nærmere undersøkelse av de nye ideene som ble presentert i boken. Hans konklusjon var at boken reflekterer de ideene som ble presentert på bokens originale språk, d.v.s. engelsk. Immidlertid hadde han ikke mer tid til å supplere eller tilføye noe mer til den norsk utgivelsen av boken. Jeg håper den vil være like informativ og interessant for den norske leser som den har vært for meg. Jeg benytter anledningen til å takke alle som har hjulpet meg for å gjøre utgivelsen av boken mulig.

 

Tone Kristin Kirkeng

 index