DUKA PADANG KARBALA

 

 

 

 

 

bullet

Kata pengantar

bullet

Sekilas tentang Sayyid Ibnu Thawus

bullet

Mukaddimah

bullet

Bagian Pertama

bullet

Bagian Kedua

bullet

Bagian Kegita

   


Penulis:                     Sayyid Ibnu Thawus

Catatan kaki:            Syekh Faris Tabriziyan

Penerjemah:              Sayyid Ahmad Husaini

Editor:                       Akmal Kamil

Penerbit:                   Yayasan Imam Ali as.

Tiras:                         3000 eksp.

Dicetak oleh:             Percetakan Mihr

Cetakan pertama:     1420 H -1999 M

Cetakana kedua:      1423 H 2002 M

Index