TOEN WERD IK GELEID

door Sayyid Mohammed Tijani Samawi


bullet

Opdracht

bullet

Voorwoord

bullet

Een korte blik op mijn leven

bullet

De bedevaart naar Mekka, “het heilige huis van Allah”

bullet

In Egypte

bullet

Een ontmoeting aan boord van het schip

bullet

Mijn eerste bezoek aan Irak

bullet

Abdoel Qadir al-Jilani en Moesa al-Kathim

bullet

Scepsis en Vragen

bullet

Het bezoek aan al Najaf

bullet

Een ontmoeting met de oelama

bullet

Een ontmoeting met Al-sayyid Mohammed Baqir a-Sadr

bullet

Scepsis en Twijfel

bullet

De reis naar Hijaz

bullet

Het begin van het verdere onderzoek

bullet

De mening van de Qoraan over de metgezellen

bullet

De mening van de Boodschapper over de metgezellen

bullet

De mening van de metgezellen over elkaar

bullet

Het begin van de verandering

bullet

Een gesprek met een geleerde

bullet

Hoe ik bevrijd werd van mijn misvattingen

bullet

De correcte profetische hadith dat het verplicht is om Ahl al-Beit te volgen

bullet

Onze rampspoed vanwege de Idjtihad contra de teksten

bullet

Een uitnodiging aan vrienden om mee te doen aan het onderzoek

bullet

Geleid door de waarheid

bullet

Voetnoten

bullet

Bronvermelding