Hiwugol goonga on


 

bullet

ANYUGOL SII’A FENA DANMBA E ƊUN

bullet

SABABUUJI ANYUGOL SIIA

bullet

NYOMTALE IMMORDE E FEFINDA-AƊI DANBAA E SII’A

bullet

NYOMTANNDE ARANERE NDEN

bullet

NYOMTANNDE ƊIMMERE DEN

bullet

NYOMTANNDE TAMMERE NDEN

 


E nder haala Pular:          Hiwugol goonga on

Wallifiiɗo on:                  Doktooru Ahmadu Alwaa’ilii

Wayluɗo on:                   Ibraahiima Bah

Yaltinɗo deftere nden:     Didorde Imaamu Ali ((O))

Hitaande 1420 – 1421 Fergu

Muulirde:                        Setoore

Emmbere:                       3000

index