به صفحه فارسی سایت امام علی علیه السلام وابسته به مؤسسه امام علی علیه السلام خوش آمدید.ازآنجائیکه تمامی محصولات مؤسسه به زبانهای غیر فارسی است لذا بخش فارسی بیشتر جهت معرفی مؤسسه برای فارسی زبانان می باشد.

 جهت ارتباط با مدير پروژه                              @جهت ارتباط با مترجم